Melden Sie sich

Klimaatactie in de Europese retailsector


Bekijk hier onze analyse hoe retailers in Europa klimaatactie ondernemen. Ontdek en begrijp de prestatie van jouw organisatie door een op maat gemaakt rapportage hier op te vragen.

Klimaatactie en retail

De grote en complexe productieketens binnen retail dragen bij aan klimaatverandering. De meeste retailers hbben ondertussen maatregelen genomen om hun directe emissies te verminderen (scope 1 & 2). Hierbij blijft plastics een uitdaging waaarbij het reduceren en beheren van plastic afval een belangrijke duurzaamheidskwestie is geowrden die veel aandacht van consumenten trekt.

Maar dit is slechts het begin, want er is nog een lange weg te gaan om de klimaatverandering aan te pakken. Verreweg de grootste uitstoot in de retail vindt plaats in de productieketens (scope 3). Daarom moeten reductie-initiatieven en -doelstellingen worden uitgebreid tot de productieketens.

Sommige retailers reageren op de druk van stakeholders door wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te voor de scopes 1, 2 en 3 vast te stellen, onderschreven door het Science Based Target Initiative (SBTi). Er is echter nog steeds dringend behoefte aan ambitieuzere, langetermijn doelstellingen voor versnelde en schaalbare uitvoering in een hoog tempo door de hele retailsector.

About the benchmark

Hoe gaan retailers in Europa om met de ontwikkelingen? Onze experts hebben dertig retailers in België, Nederland Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland geanalyseerd door te kijken naar hun klimaatprestaties (CDP-score), de link met wetenschappelijke onderbouwde doelstellingen (SBTs), hun strategie op het gebied van plastic en hernieuwbare energie op basis van publieke gegevens.

De resultaten laten de verschillen zien hoe deze retailers zich voorbereiden om aan de vraag naar duurzaamheid van de consument te voldoen.

Regionale hoogtepunten:

  • In Duitsland en het VK heeft een meerderheid van de geanalyseerden zich gecommitteerd aan een SBT of vastgesteld.
  • In respectievelijk België, Frankrijk, Duitsland en het VK heeft ten minste één retailer geavanceerde (100%) doelstellingen voor hernieuwbare energie.
  • In alle geanalyseerde regio's heeft meer dan 50% van de onderzochte detailhandelaren ten minste een gedeeltelijke plastic-strategie.

Ontvang een rapport op maat

Ontdek hoe jouw verduurzaming zich verhoudt tot deze koplopers door een op maat gemaakt rapport voor jouw regio of sector aan te vragen. Wij kunnen je voorzien van regionale cijfers en de mogelijkheid om onze duurzaamheidsadviseurs te spreken over jouw klimaattransitie.

CDP

Ontdek hoe je jouw CDP-score en klimaatactie kan optimaliseren

Strategisch advies

Onze experts ondersteunen bij de overstap naar hernieuwbare energie.

Plastic strategie

Leer de ins en outs van een plastic waste-strategie begrijpen.

Vielen Dank für Ihr Interesse

Bitte geben Sie unten Ihre Daten ein, um Zugang zur Datei zu erhalten.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Kontaktieren Sie