Contact us

South Pole Suomi


Tavoitteemme South Polella on tehdä aidoista ja mitattavista ilmastoteoista valtavirtaa. Näin varmistamme planeettamme elinkelpoisuuden ja yhteiskuntamme hyvinvoinnin.


South Pole tukee yrityksiä, finanssialaa ja julkisen sektorin toimijoita ympäri maailman saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita, analysoimaan ja hallitsemaan ilmastovaikutuksia ja riskejä sekä ennen kaikkea siirtymään kohti kestävää ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. Yhteistyömme maailman johtavien brändien, rahoituslaitosten sekä globaalien järjestöjen, kuten YK:n kanssa saa aikaan suuria ilmastohyötyjä.

Ota yhteyttä

Ilmasto- ja energiaratkaisuja suomalaisille yrityksille ja organisaatiolle

South Polen asiantuntijat ymmärtävät sekä suomalaisten markkinoiden erityispiirteet että globaalien toimijoiden kohtaamat haasteet. Autamme asiakkaitamme aina päästölaskelmista ja tavoitteiden asettamisesta vähennystrategioiden kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Autamme yrityksiä ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien kartoittamisessa sekä hankintaketjujen ilmastovaikutusten vähentämisessä. South Pole on maailman johtava päästökompensaatiohankkeiden kehittäjä ja erikoistunut luontopohjaisiin ilmastoratkaisuihin, kuten metsien suojeluun.

Lue lisää palveluistamme alla.

Tuemme sekä aloittelijoita että edelläkävijöitä matkallaan ilmastojohtajuuteen

  • Kuluttajien ja työntekijöiden odotukset yritysten ilmastotyölle ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Samalla sijoittajat vaativat yhä tarkempaa tietoa yritysten valmiuksista vastata ilmastokriisiin.
  • South Pole tukee yrityksiä ja organisaatioita jokaisella askeleellaan matkallaan kohti ilmastojohtajuutta - aina ilmastovaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien ymmärtämisestä tavoitteiden asettamiseen ja korkealaatuisten ratkaisujen toimeenpanemiseen.
  • Ilmastojohtajuuteen kuuluu myös avoimuus; viestinnällä omasta menestyksestä kannustetaan muita toimijoita kunnianhimoisiin ilmastotoimiin. Me autamme yrityksiä osallistamaan asiakkaitaan, työntekijöitään sekä muita sidosryhmiään ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi.

Päästökompensaatio, ilmastonsuojeluhankkeet ja ilmastoneutraaliuus

  • South Pole on maailman johtava päästökompensaatiohankkeiden kehittäjä - 15 vuoden aikana olemme kehittäneet noin 1000 hanketta ympäri maailman. Kompensaatiohankkeittemme ansiosta ilmakehästä on vähennetty tai poistettu noin 170 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Hankkeiden avulla on myös suojeltu noin 2 miljoonaa hehtaaria metsää, luotu yli 100 000 työpaikkaa projektien yhteyteen sekä tuotettu noin 140 000 GWh uusiutuvaa energiaa. Kaikki tämä on saavutettu South Polen ja asiakkaittemme yhteistyöllä elinkelpoisen planeetan ja kestävän yhteiskunnan takaamiseksi.
  • Maailman kattavinta projektiportofoliotamme hyödyntäen organisaatiot voivat kompensoida ne päästönsä, joita eivät vielä voi välttää.
  • Yrityksen ilmastotekojen todisteeksi, South Pole myöntää arvostettuja sertifikkaatteja. Tarjoamme sekä ilmastoneutraali yritys, - toimipiste, - tuote ja - tapahtuma sertifikaatteja sekä 100% uusiutuvan energian käyttämisen todentavia sertifikaatteja.

Teemme ylpeästi yhteistyötä seuraavien toimijoiden kanssa:

Clients

Videot ja artikkelit

Lisätietoja aiheesta South Pole


Kariba metsiensuojeluhanke Zimbabwessa


Mitä päästökompensaatio käytännössä tarkoittaa?


The path to Net Zero: what does this mean for business?

Forest Global Climate Action

Green gold: forests and global climate action

Climate toolbox: Offsets are one element of corporate climate action

Ole yhteydessä Suomen yksikköömme

Bulevardi 21
00180 Helsinki
Finland

Available Languages