Samhällsvinster, Hållbarhet och Biodiversitet

Samhällsvinster (Co-Benefits) och och hållbarhetsindikatorer blir viktigare i alla klimatprojekt. South Pole är känt för utvecklingen av högkvalitativa klimatprojekt och stödjer standarder som mäter samhällsvinster, såsom UNFCCC's CDM Development Benefits, the Gold Standard, Social Carbon, ICROA or CCBS.

Genom att tillämpa vår erfarenhet av mäta samhällsvinster enligt olika standarder, har vi utvecklat ett antal MRV (Measuring, Reporting and Verification)-tjänster för att mäta samhällsvinster, biologisk mångfald m.m.

Vi stödjer:

  • SBIA-värdering av REDD+-projekt
  • GS-passparametrar
  • SC-indikatorer
  • dina egna indikatorer för samhällsvinster
  • integrering med andra mjukvaruverktyg såsom Miradi
  • mobil datainmatning

Vi strävar efter att bidra till följande samhällsvinster genom vårt arbete:

Infrastruktur

Förbättra tillgång till ren elektricitet och rent vatten samt uppgradera hushållsprodukter och transportsystem.


Hälsa

Förbättra tillgång till bra sjukvård samt bygga eller renovera sjukhus.


Utbildning

Donera pengar till utbildning och material samt renovera skolbyggnader.


Stöd för lokala ekonomier

Skapa nya arbetstillfällen samt tillhandahålla diverse material och tjänster.Hushållsbesparingar/Försörjningsmöjligheter

Bidra till att människor kan spara tid och pengar samt förbättra sociala förmåner såsom pension och sjukförsäkring.


Miljö och biologisk mångfald

Minska avskogning samt skydda hotade arter.Kompetensutveckling

Ge människor ökad tillgång till utbildning och praktik.Markanvändning och jordbruk

Öka mängden hektar land som använder miljövänliga gödningsmedel.Kvinnors egenmakt

Förbättra kvinnors egenmakt genom att ge de ökade möjligheter till att ha en egen inkomst och bli beslutsfattare.

Vi rekommenderar även

Klimat
Skog & markanvändning
Energi

Lösningar

Övervakning, Rapportering och Verifiering (Monitoring, Reporting and Verification)

Transparent and reliable verification of GHG mitigation

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue