Det är en internationellt erkänd aktivitet, som refererar till all den politik och alla de åtgärder som länder genomför, som ett åtagande att minska utsläppen av växthusgaser.

Anledningen till de olika paketen med mätningar och politik är enkel. Behoven, utmaningarna och möjligheterna som man står inför i en del av världen, kan vara oändligt olika dem som man står inför i en annan del.

Vårt Eget Unika Tillvägagångssätt & Verktyg för NAMA

Som ledare inom Design och Utveckling av NAMA-strategi, bygger vi vårt anspråk inte på ord, utan på vårt eget NAMA-utvärderingsverktyg för en Hållbar Utveckling. Det är det enskilt enklaste verktyget för att hjälpa till att definiera huvudsakliga, hållbara utvecklingselement på ett mätbart, transparent och användarvänligt sätt. Vårt tillvägagångssätt tillhandahåller de beprövade, universella, standardiserade metoderna med utmärkt flexibilitet. Resultatet är en skräddarsydd NAMA-lösning som justerar sam-förmånsindikatorer med nationella utvecklingsmål, liksom det stora antalet NAMA-designmöjligheter.

Utmaningen att bedöma och marknadsföra hållbara NAMA-utvecklingsfördelar, ligger i att justera de två målen när det gäller klimat och utveckling.

Verktyget är framtaget för NAMA-utvecklare, NAMA-utförare och beslutsfattare. Det fungerar för att hjälpa till att tillfredsställa både klimat- och utvecklingsmålen, och går enkelt att anpassa till att mäta hållbarheten i vilket utvecklingsprojekt som helst.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue