ePPA:er är långfristiga off-take-avtal för företag som vill nå målen för förnybar energi samtidigt som de underliggande elavtalen förblir orörda.

Genom att upprätta off-take-avtal med specifika anläggningar för förnybar energi kan organisationer med hjälp av ePPA visa på ett långsiktigt engagemang för en lokal och förnybar energiomställning.

ePPA+ går ännu längre genom att upprätta off-take-avtal för projekt som ännu inte är finansierade så att köpare kan samfinansiera byggandet av nya anläggningar för förnybar energi.

Snabbgenomgång av fördelarna med ett miljö-PPA (ePPA)

  • Långfristigt off-take-avtal för elcertifikat med befintliga anläggningar för förnybar energi
  • Gardering mot prisvolatiliteten för elcertifikat på lång sikt
  • Kopplar köpare till en specifik namngiven energianläggning
  • Uppfyller kraven från alla större initiativ för hållbarhetsrapportering
  • Finns vid sidan av elavtal och lämnar dem orörda

För kunder som vill gå ännu längre och driva på utvecklingen av utbyggnaden av förnybara energikällor kan vi erbjuda ePPA+, ett långsiktigt off-take-avtal för förnybar el från projekt som ännu inte finansierats. Kontakta oss om du vill veta mer.

ePPA:er kopplar köpare till specifika, namngivna anläggningar för förnybar energi

ePPA:er kopplar köpare till specifika, namngivna anläggningar för förnybar energi

Baserat på etablerade standarder

Båda former av ePPA är baserade på fastställda certifikatstandarder som t.ex. Guarantees of Origin (GOs), nordamerikanska elcertifikat och International Renewable Energy Certificates (I-RECs), som erkänns av alla större initiativ för hållbarhetsrapportering.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue