Skapa mätbara förändringar genom den första projektstandarden som mäter jämställdhetsutveckling och utsläppsminskningar i utvecklingsländer.

Miljontals flickor runt om i världen har fortfarande ingen möjlighet till utbildning. Och varje år dör mer än en kvarts miljon kvinnor av komplikationer vid graviditet och förlossningar – 99 % av dem finns i utvecklingsländer.

FN:s mål för hållbar utveckling erkänner behovet av jämställdhet mellan könen som ett enskilt hållbarhetsmål (SDG 5) och som ett delmål i de andra 16 hållbarhetsmålen.

Nu kan din organisation bidra till SDG 5, minska jämställdhetsgapet mellan könen och skapa mätbara förändringar genom att investera i projekt som uppfyller W+-standarden och som därför bidrar till att stärka kvinnors ställning i utvecklingsländer.

Din investering kommer att förbättra livet för kvinnor och flickor, minska koldioxidutsläppen och skapa ekonomiska vinster för lokala samhällen. Det kommer att stärka kvinnors ställning på ett transparent, mätbart sätt utan att du behöver hantera projekten på egen hand.

De utsläppsminskningarna som genereras i projekten kan användas för att kompensera din organisations eget koldioxidavtryck.

Öka inflytande: Bra för kvinnorna och bra för vår planet

Ny forskning visar att utbildning av flickor och tillhandahållande av familjeplanering och sjukvård utifrån kvinnors behov stärker deras ställning och även jämställdhet och välmående. I kombination skyddar dessa åtgärder vårt klimat mer effektivt än andra undersökta lösningar.

W+: Standarden för att stärka kvinnors ställning

W+-standarden ger ett transparent och tillförlitligt bevis på stöd som ges för att stärka kvinnors ställning. Det är ett kraftfullt sätt att kommunicera ditt engagemang, både för jämställdheten och för klimatet.

Den strikta rapporteringsstandarden har godkänts och verifierats av Verra, den ledande globala standarden för frivillig klimatkompensation.

Hur dina köp av W+ enheter hjälper kvinnor

W+-enheter genereras av projekt som stärker kvinnors ställning på upp till sex olika sätt:

  • Tid – Ökat välmående och produktivitet som ett resultat av tidsbesparingar
  • Inkomst – Ökade gemenskapsmedel boskap, land, träd eller utrustning som förvaltas av kvinnor
  • Utbildning – Ökad läskunnighet, räknefärdighet, eller färdigheter inom affärer, lantbruk eller sjukvård
  • Hälsa – Förbättrad luft- eller vattenkvalitet
  • Matsäkerhet – Minskade perioder av osäkerhet i livsmedelsförsörjningen
  • Ledarskap – Ökad representation i styrande organ

Öka kvinnors tidseffektivitet genom distribution av effektiva biogas eller vedspisar

I Kavre- och Sindhuli-distrikten i Nepals landsbygd ägnar kvinnor mer än två timmar åt dagen till att samla in trä från skogen och hugga den för användning för matlagnings- och uppvärmningssyfte.

Effektiva biogas- och vedspisar innebär en ren och förnybar energikälla som minskar avskogning. Genom att frigöra kvinnor från denna tidskonsumerande och arbetsintensiva uppgift får de mer tid över för att kunna öka deras inkomster, lära sig nya färdigheter, odla nya grödor, ta hand om barn och äldre, förbättra sin hälsa, stödja och ta en ledarroll i deras samhälle eller dra nytta av sin ledighet.

Bilderna kommer från WOCAN

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue