Som ett globalt företag är vår styrka mångfalden av våra medarbetare.

South Pole har åtagit sig att skapa en arbetsmiljö av ömsesidigt förtroende, där mångfald och inkludering aktivt främjas, där kvinnor och män får lika möjligheter och där alla som arbetar för South Pole behandlas med värdighet och respekt.

Vi rekryterar, väljer, utvecklar och uppmuntrar alla anställda baserat på meriter - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, civilstånd, etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, hudfärg, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

"88% av våra anställda uppfattar South Pole som en arbetsplats med stor mångfald och som uppskattar skillnader", enligt uppgifter som samlats in i vår globala undersökning om de anställdas engagemang från 2019.

Vi har anställda med fler än 31 nationaliteter i 18 kontor världen över!


Vill du bli en av oss?

Vi söker fler drivna personer som vill bidra till en bättre värld genom utveckling av hållbara lösningar och affärer. Läs mer om vad som motiverar våra medarbetare och hur det är att jobba hos oss.

Vårt uppdrag och våra värderingar

Vi skapar mervärde åt våra kunder genom hållbarhetstjänster som bidrar till att göra företag och samhällen mer hållbara. Till grund för allt vårt hållbarhetsarbete ligger våra fem kärnvärderingar:

  1. Påverkan: Vi är ett värderingsdrivet företag (profit for purpose) som verkar för att skapa mervärde i samhället. Vi hjälper kunder att återge genomförda aktiviteter och insatser i talande exempel
  2. Enkelhet: Vi strävar alltid efter att utveckla den enklaste och mest pragmatiska lösningen för våra kunders utmaningar.
  3. Innovation: Vi låter oss inspireras av våra kunder och andra intressenter och utvecklar kreativa lösningar tillsammans.
  4. Integritet: Allt vårt arbete präglas av de högsta etiska standarderna.
  5. Omtanke: Vi bemöter våra medarbetare, kunder, samhället och planeten med respekt.

Har du samma värderingar som oss och söker ett nytt jobb? Våra annonser finns här!

Utvecklingslösningar i världen

Vi har svaren på alla dina hållbarhetsfrågor.

Projektöversikt
Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue