Certifikat

Mål:

South Pole utvecklar och säljer reduktionsenheter och förnybara energicertifikat i syfte att säkerställa global klimatnytta och en hållbar utveckling.

Våra kunder drar nytta av marknadens största och bredaste portfölj av reduktionsenheter och förnybara energicertifikat. Our clients benefit from the largest international portfolio of offsets and certificates projects of any provider in the market today. I kombination med South Poles närvaro i femton länder och sex kontinenter möjliggör denna portfölj skräddarsydda lösningar och unika projekt i de delar av världen där våra kunder verkar och har störst påverkan.

I drygt 11 år har vi drivit över 500 klimatprojekt i ca 40 länder. Reduktionsenheterna och certifikaten från dessa projekt spelar en viktig roll i att bekämpa klimatförändringar, främja biologisk mångfald, skydda vattenkällor och minska fattigdom.

— På djupet

Privata företag, regeringar, utvecklingsbanker och globala finansiella institutioner anlitar South Pole för att klimatkompensera de utsläpp de inte kan reducera och för att tillhandahålla lösningar för förnybar energi. Dessa organisationer gör detta för att visa sina intressenter att hållbarhet är en affärskritisk fråga och att de är en del av lösningen på klimatfrågan. Här kan ni se några av organisationerna som South Pole har arbetat med.

Våra klimatprojekt fokuserar främst på förnybar energi, energieffektivisering, avfallshantering, klimatsmart byggnation, markanvändning och skogsbruk. Här kan du läsa mer om våra projekt.

Vi hjälper projektägare att mobilisera kapital för att skapa klimatnytta och en hållbar utveckling. Om ni är i behov av projektfinansiering eller vill sälja reduktionsenheter på marknaden kan South Pole bistå er. Här kan ni läsa mer om hur vi arbetar med projektägare.

Vi bistår privata, offentliga och filantropiska kunder att förstå de mekanismer som präglar den internationella koldioxidmarknaden genom att analysera effektiviteten av befintliga lagar, regleringar och instrument. Klicka här för att läsa mer. Klicka här för att läsa mer.


Kontakta oss för att diskutera ert behov av tjänster kring klimatkompensation och förnybar energi samt få prisförslag

Andrea Rumiz
Director Key Accounts
a.rumiz@southpole.com

Certifikat Solutions & Products
Klimatkompensation

Klimatkompensation

Carbon credits to boost your brand and reach your sustainability commitments
Renewable Energy Certificates

Renewable Energy Certificates

Tracking renewable energy
Web Shop

Web Shop

Carbon Footprint Calculator and Offset Shop
Projektutveckling

Projektutveckling

Award-winning project design and development

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue