Investment Climate Risks

Investeringar klimatpåverkan

Mål:

Klimatförändringen är verklig och den är här för att stanna. Det är nu ett faktum som accepterats av regeringar, finansiella ledare, ledande organisationer och verksamheter. På grund av detta, anbringas och tilldelas priser för växthusgasutsläpp, och dessa kostnader syns i investeringsfonder och portföljer. Man har två val. Ignorera verkligheten, eller ta itu med den. South Pole Groups Bedömningar av Investeringar i Klimatpåverkan erbjuder det beprövade tillvägagångssättet för att ta itu med detta.

Man har två val. Ignorera verkligheten, eller ta itu med den. South Pole Groups Bedömningar av Investeringar i Klimatpåverkan erbjuder det beprövade tillvägagångssättet för att ta itu med detta.

Känn till Investeringars Klimatpåverkan

Investerare, kapitalägare, fondförvaltare och banker kan nu omedelbart bedöma fonders och portföljers påverkan av klimatförändringen. SPG:s Bedömning av Investeringar i Klimatpåverkan gör det möjligt för dig att utveckla en mer effektiv och realistisk investeringsstrategi och ESG-analys (Environmental, Social and corporate Governance).

Benefits

  • Bli mer medveten om företag som aktivt tar itu med klimatförändringen, eftersom det finns en indikation för dem att överträffa marknaden, tack vare en bättre hantering
  • Engagera dig i mer informerade diskussioner med kunder om klimatstrategi
  • Minska riskerna med klimatförändring och medförande strategier, som koldioxidskatter, handel med utsläppsrätter, redovisningsregler och annan efterlevnad
  • Positionera dig själv som en välsedd ledare och en förebild
  • Optimera din investeringsprocess och utveckla fasta mål för att interagera med din investeringsansvarige eller dina investeringsobjekt
  • Lägg till en uppsättning klimatvänliga investeringsprodukter till befintliga produkter för att skapa nya affärer.
  • Driv förändringar genom att leda en informerad dialog om deras klimatstrategi
  • Uppfyll dina åtaganden under Montrealprotokollet, PDC (Portfolio Decarbonisation Coalition) eller kraven från den Franska Lagen om Energiomställning (L'article 173 de la loi de transition énergétique adoptée le 22 juillet 2015 ).

Verksamheter som Söker Mer Information, Kontakta

Maximilian Horster, Director Financial Industry at m.horster@thesouthpolegroup.com

Organisationer inom Offentliga Sektorn som Söker Mer Information, Kontakta

Patrick Buergi, Director Public Sector at p.buergi@thesouthpolegroup.com

1 /4
Investment Climate Risks Solutions

Vi rekommenderar även

Klimat

Lösningar

Online Investment Carbon Footprinting tools

Understand the real costs of your investments

How to carbon footprint a private equity...

A recently published case study, co-authored with PRI and AP6, sheds light...

av Nadia Kahkonen 15 Jul 2015

South Pole Group and CAER Partner to Offer...

South Pole Group has today announced a new partnership with CAER –...

av Nadia Kahkonen 10 Sep 2015

​South Pole Group and oekom research AG...

South Pole Group, a leading global provider of climate impact assessments...

av Nadia Kahkonen 08 Sep 2015

Launched at PRI London: Professional...

YourSRI and South Pole Group have launched the Professional Investment...

av Nadia Kahkonen 21 Jun 2016

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land