Investeringars klimatpåverkan

Mål:

Det finns alltid utmärkta möjligheter att göra lönsamma och hållbara investeringar i olika lägen och på olika marknader. Det är med stor tillförsikt South Pole Group tillsammans med andra investerare och storbolag nu tar vår expertis kring klimat, hållbarhet och ESG till nästa nivå.

South Pole Group var redan 2010 ett ledande bolag när det gäller att beräkna investeringsportföljers klimatpåverkan.

Det som startade i relativt liten skala blev snabbt etablerat i branschen och affärsenheten Climate Neutral Investments (CNI) utvecklade därför världens största databas för företags klimatinformation samt ett antal verktyg för att kartlägga investeringars klimatpåverkan. Totalt klimatscreenades tillgångar till ett värde av över 2 biljoner USD. CNI:s data möjliggjorde även för finanssektorn att öka transparensen kring investerings klimatpåverkan och därigenom spela en viktig roll i samband med Parisavtalet.

I takt med att CNI:s databas och verktyg blev alltmer uppmärksammade i branschen, växte intresset bland stora finansiella rådgivare som förstod det affärskritiska värdet av att tillhandahålla dessa tjänster. Under 2017 beslutade South Pole Group att sälja CNI till Institutional Shareholder Services Inc. (ISS).

Detta var en historisk milstolpe för South Pole Group. Från att ha varit en inkubator inom ett relativt nytt och outvecklat område utveckla företaget en ledande position och var med och formade en ny marknad, för att sedan avyttra verksamheten till en betydande finansiell aktör. Det har verkligen varit en fantastisk resa!

Försäljningen av CNI möjliggör en uppskalning av South Pole Groups kärnverksamhet, med fokus på klimat, energi, vatten, skogsbruk och hållbara leverantörskedjor. Vi befäster även vår position som en av världens största utvecklare av utsläppsreducerande projekt och en av världens ledande leverantörer av klimatkompensation. Tillsammans med våra partners inom privat och offentlig sektor samt civilsamhället fortsätter vi resan mot en fossilfri och mer hållbar värld.

Kontakta gärna vårt team på finance@thesouthpolegroup.com för att diskutera hur South Pole Group kan hjälpa din verksamhet.

Investeringars klimatpåverkan Solutions & Products
Sustainability Marketing & Communications

Sustainability Marketing & Communications

Communications support and certification: tell your story in an engaging way

Vi rekommenderar även

Fallstudie

AP6 - Climate & investment case study

för Sixth Swedish National Fund AP6

Fallstudie

Future Super: The world’s first climate neutral super fund

för Future Super

Fallstudie

SEB Investment Management: Turning risk into opportunity with an in-depth climate impact assessment

för SEB IM

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land