Rådgivning och data

Mål:

Öka förståelsen om hur klimatförändringarna påverkar din verksamhet och dina investeringar, med fokus på deras påverkan på VaR. Utforska vårt utbud av rådgivning och lösningar med fokus på viktiga aspekter som koldioxidutsläpp, vatten, skog och energi.

Våra tjänster innefattar:

— På djupet

Investerare, konsumenter och allmänheten driver fram en klimatmässig brytpunkt. Behovet av att minimera risker och kapitalisera på övergången till lägre koldioxidnivåer är större än någonsin. Rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) uppmanar investerare och företag att redovisa sina klimatrisker i linje med förväntade uppvärmnings- och koldioxidminskningskurvor, i syfte att identifiera möjligheter och sätta ett finansiellt värde på dessa.

Öka förståelsen om klimatrisker och möjligheter med hjälp av våra tjänster kopplade till affärsrådgivning och riskbedömning. Inom ramen för detta ingår utsläpp av växthusgaser, VaR i verksamheten och leverantörskedjan, samt framtida anpassning av produkter och tjänster mot klimatlagstiftning, marknadstrender och teknologiska förändringar.

För investerare identifierar vi företagsrisker och möjligheter enligt en rad olika miljöparametrar, analyserar värdet av aktuella investeringsportföljer och ger råd om klimatriskhantering inför övergången till en koldioxidsnål ekonomi. För företag säkerställer vi att styrning, mätning och scenarioanalyser uppfylls i enlighet med rekommendationerna från TCFD samt att deras långsiktiga konsekvenser är klara och tydliga.

Rådgivning och data Solutions & Products
Globala lösningar för förnybar energi

Globala lösningar för förnybar energi

Gå i bräschen för omställningen till en koldioxidsnål ekonomi genom att...
Hållbara leverantörskedjor

Hållbara leverantörskedjor

Analys av investeringsportföljer

Analys av investeringsportföljer

Analys av klimatrisker

Analys av klimatrisker

Rapporter om standarder, mål och hållbarhet

Rapporter om standarder, mål och hållbarhet

Innovationer och möjligheter inom miljö

Innovationer och möjligheter inom miljö

Hållbarhetskommunikation och marknadsföring

Hållbarhetskommunikation och marknadsföring

Communications support and certification: tell your story in an engaging way
Rådgivning offentlig sektor

Rådgivning offentlig sektor

Advising governments on effective policies, public finance, and carbon markets
Climate Neutrality and 100% Renewable Power for Events

Climate Neutrality and 100% Renewable Power...

South Pole Digital Lab

South Pole Digital Lab

Vi rekommenderar även

Gold Standard

Cook stoves for the Maasai people, Kenya

Kenya used Cooking Stoves
Good Health and Well-Being Affordable and Clean Energy Life on land

SDGs

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land