Vårt bidrag till ett bättre klimat - sedan 2006

Exempel på vad vi har uppnått (hittills)

Här är några exempel på vad vi har uppnått hittills:

  • Sparat över 50 miljoner ton CO2. (motsvarar ungefär de årliga utsläppen från Portugal el-ler delstaten New Mexico i USA)
  • Utvecklat över 500 projekt inom förnybar energi, skogsvård, jordbruk, industri, hushåll och offentliga institutioner
  • Beräknat klimatpåverkan för investeringar med ett sammanlagt värde av över USD 1.3 biljoner
  • Mobiliserat över 6 miljarder USD för investeringar i förnybar energi på växande marknader
  • Möjliggjort produktionen av över 35 000 GWh förnybar energi - (vilket är mer än den årliga energiförbrukningen i Danmark eller delstaten Nevada i USA)
  • Skyddat eller återställt över 250 000 km2 mark, ungefär lika mycket som Storbritanniens totala landmassa
  • Hjälpt till med att skapa nästan 20 000 arbetstillfällen i utvecklingsländer
  • Sparat över 17 000 hektar skog

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land