Från ord till handling

Vi går från ord till handling

Som de pingviner vi är, passar det kanske bättre att säga att vi "vaggar oss fram för att göra det som behöver göras". På South Pole lever vi som vi lär och det finns ingenting som vi skulle be eller rekommendera en kund att göra, som vi inte skulle göra själva. Faktum är att vi behandlar oss själva så som vi skulle behandla en kund. Genom att granska vårt eget klimatarbete kan vi säkerställa att vi gör allt som krävs att bekämpa klimatförändring.

  • Våra klimatprojekt följer de främsta projektutvecklingsstandarderna.
  • Vi är medlemmar i, och följer principerna för, FN:s Global Compact.
  • Vi implementera strategier som minimerar vår klimatpåverkan.
  • Vi är ett klimatneutralt företag - och använder vår klimatsmarta kreditkort för alla inköp.
  • Vi driver vår verksamhet med förnybar energi på de platser där det är möjligt.
  • Vi gör miljövänliga inköp av varor där så är möjligt.
  • Vi uppmuntrar personalen till att ta till sig våra principer även utanför arbetet

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Schröder, Director Marketing & Communication på t.schroder@southpole.com

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land