Kontakta oss
error page

Från Ambition till Action

Klimatresan börjar här

89F9C391-A713-41EB-AB86-FC26FF14366A
1. Mät klimatpåverkan och risker

Förstå era utsläpp av växthusgaser, produkt och klimatpåverkan.

279686D9-BEE5-465C-9C39-E1EEDFDBDE39
2. Handlingsplan och mål

Utveckla hållbarhetsstrategier, mål, och handlingsplaner.

989A8767-DF6A-412A-A560-0DD2E4C28388
3. Reducera klimatpåverkan

Öka effektiviteten, skaffa förnybar energi och minska koldioxidutsläppen i din leveranskedja.

0A858870-1559-43E7-AEDF-32E5D8C57648
4. Finansiera klimatåtgärder

Stöd klimatåtgärder, t.ex. genom att kompensera oundvikliga utsläpp eller investera i fonder med positiv miljöpåverkan.

E3DA8594-6731-4343-848A-DCE75EF47AFE
5. Kommunicera och led

Kommunicera er hållbarhetsvision.

1. Mät klimatpåverkan och risker

Förstå era utsläpp av växthusgaser, produkt och klimatpåverkan.

disclosure-and-reporting-south-pole.jpeg

Mät klimatpåverkan och risker

Förstå era utsläpp av växthusgaser, produkt och klimatpåverkan.

Väsentlighetsanalys

Identifiera och prioritera de viktigaste miljöområdet för ett företag och dess intressenter

 • Väsentlighetsanalys av miljöproblem
 • Vägledning för rapportering

Miljöredovisning

Kartlägg förbrukningen av naturresurser och de utsläpp som uppstår i samband med affärsverksamheten

 • Beräkning av utsläpp av växthusgaser
 • Vatten- och plastavtryck
 • Analyser av produkters livscykel (LCA)

Klimatriskanalyser

Förstå hur olika klimatscenarier kan påverka leveranskedjor eller ekonomiska resultat.

 • Modellering av fysiska och övergångsrisker
 • Scenarioanalys för TCFD

2. Handlingsplan och mål

Utveckla hållbarhetsstrategier, mål, och handlingsplaner.

roadmap-step-climate-journey-south-pole.jpeg

Handlingsplan och mål

Utveckla hållbarhetsstrategier, mål, och handlingsplaner.

Konkurrenskraftig benchmarking

Förstå er hållbarhetspositionering i förhållande till andra företag, branschens bästa praxis och intressenternas förväntningar.

 • Marknadsanalys
 • Jämförelse mot andra företag och konkurrenter

Strategiutveckling

Utforma skräddarsydda hållbarhets- eller klimatstrategier som balanserar lönsamhet och klimatambitioner.

 • Workshops för ledargruppen och handlingsplaner
 • Planering av anpassningsåtgärder
 • Intern prissättning av koldioxidutsläpp
 • Strategi för förnybar energi

Målsättning

Utveckla ambitiösa men uppnåeliga mål för minskade utsläpp av växthusgaser, mer förnybar energi, mindre avfall, vatten-, eller plastanvändning eller andra indikatorer.

 • Vetenskapligt baserade klimatmål
 • RE100 för förnybar el
 • Klimatneutralitet, netto noll, klimatpositivitet

3. Reducera klimatpåverkan

Öka effektiviteten, skaffa förnybar energi och minska koldioxidutsläppen i din leveranskedja.

reduce-step-climate-journey-south-pole.jpeg

Reducera klimatpåverkan

Öka effektiviteten, skaffa förnybar energi och minska koldioxidutsläppen i din leveranskedja.

Planer för utsläppsminskning

Hitta och använd alternativ för att direkt minska utsläppen i affärsverksamheten, samtidigt som nivån av oundvikliga utsläpp fastställs.

 • Utsläppsminskningsplaner för företag
 • Bedömningar av energieffektivitet

Förnybar energi

Förstå de bästa valmöjligheterna på marknaden och köp förnybar energi.

 • Strategier för förnybar energi
 • Ursprungsmärkning och förnybar elcertifikat (Energy Attribute Certificates, EAC)
 • Elköpsavtal (Power Purchase Agreements, PPA)
 • Undersökning av genomförbarheten av sol- eller vindkraft på plats

Minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan

Utveckla projekt för att minska och kompensera för växthusgasutsläpp i leveranskedjan, och utforma och skala upp åtgärder för att förbättra klimatet, skogen och/eller vattenanvändningen.

 • Insetting
 • Hållbara inköp

4. Finansiera klimatåtgärder

Stöd klimatåtgärder, t.ex. genom att kompensera oundvikliga utsläpp eller investera i fonder med positiv miljöpåverkan.

finance-step-climate-journey-south-pole.jpeg

Finansiera klimatåtgärder

Stöd klimatåtgärder, t.ex. genom att kompensera oundvikliga utsläpp eller investera i fonder med positiv miljöpåverkan.

Bli mer är klimatneutral

Investera i projekt för att minska eller avlägsna utsläpp för att kompensera för verksamhetens påverkan och bidra till de globala hållbarhetsmålen.

 • Certifierade krediter från en portfölj med över 800 projekt världen över
 • Certifieringar för klimatneutralitet
 • Gröna produkter

Exklusiva och skräddarsydda projekt

Få tillgång till befintliga projekt eller finansiera utvecklingen av helt nya projekt för utsläppsminskningar som är skräddarsydda för er verksamhet och era mål.

Utveckling av projekt och reduktionsenheter

Investera i påverkansfonder

Nyttja investeringsmöjligheter som ger verifierade miljö- och/eller sociala effekter och mobilisera ytterligare finansiering.

 • Utveckling och förvaltning av företagsfonder
 • Insamling av kapital

5. Kommunicera och led

Kommunicera er hållbarhetsvision.

communicate-step-climate-journey-south-pole.jpeg

Kommunicera och led

Kommunicera er hållbarhetsvision.

Redovisning och rapportering

Dela med er av vilka åtgärder och framsteg som gjorts för att uppfylla kraven på efterlevnad och/eller frivilliga åtaganden för rapportering.

 • CDP
 • GRI, SASB och andra rapporteringsstandarder
 • Stöd för kommunikation med investerare

Engagera era intressenter

Stärk stödet och engagemanget från era intressenter för hållbarhetsagendan och visa på ledarskap

 • Medarbetarinitiativ
 • Marknadsförings- och kommunikationsstrategier

Påverkansarbete

Utnyttja framsteg för att inspirera och motivera andra intressenter via plattformar, koalitioner och byggande av allianser.

 • Rådgivning för expert- och industrigrupper

#VårKlimatresa är även er

#VårKlimatresa är även er
Jens Olejak, Head Climate Solutions Nordics & MD South Pole Sweden
#VårKlimatresa är även er

Var med och bidra till att främja den gröna återhämtningen. Ta nästa steg på er klimatresa redan i dag.

Available Languages