Kontakta oss

Sonya Samson

Senior Managing Consultant, Climate Strategies / South Pole

Sonya är en hållbarhetsexpert som arbetar med klimatredovisning, reduktion av koldioxidutsläpp samt klimatrisker och rapportering av information. På South Pole, hjälper hon kunder inom den industriella och kommersiella sektorn med att beräkna deras växthusgasutsläpp, identifiera möjligheter att minska utsläppen, utveckla strategier för reduktion och fastställa mål inom olika ramar för mätning och redovisning. Tidigare arbetade hon inom den petrokemiska industrin som kemiingenjör och stödde både tekniska och strategiska initiativ. Sonya har en BSc i kemiteknik och en MPhil i förvaltning och planering av hållbar utveckling.

Available Languages