Kontakta oss

Vårt Uppdrag

Vi arbetar med företag och myndigheter världen över. Vi hjälper till med omfattande minskning av koldioxidutsläpp inom olika branscher, baserat på en förståelse för klimatrisker och möjligheter, och alltid med de högsta standarderna som utgångspunkt.

Vårt Syfte: Vi agerar idag för en bättre morgondag

För att finansiera målen i klimatavtalet från Paris krävs en grundläggande förändring av den globala ekonomin. Vår framgång är beroende av att vi lyckas omfördela kapital i stor skala, frigöra betydande investeringar, vara flexibla och ta vara på möjligheter.

Vår vision: Klimatåtgärder för alla

Det moraliska argumentet för klimatåtgärder är tydligt - om vi misslyckas med att möta utmaningen i fråga om klimat och hållbar utveckling skulle hundratals miljoner människor hamna i fattigdom, med förödande sociala och ekonomiska konsekvenser globalt sett. Dessutom skapas redan miljontals nya gröna jobb genom klimatåtgärder inom olika sektorer. Klimat och mänsklig utveckling är sidor av samma mynt. South Pole strävar efter en värld där företag, regeringar och samhällen gör klimatåtgärder till det nya normal.

Vårt uppdrag: Vi påskyndar övergången till ett klimatsmart samhälle

Vårt team entreprenörer globalt utvecklar innovativa lösningar som är skräddarsydda för specifika organisationers och hela sektorers behov. Vi är alltid på pulsen i den snabbt föränderliga klimatpolitiken och regelverket. Att förstå helheten är viktigt för oss och våra kunder. Detsamma gäller identifiering och genomförande av åtgärder på plats med varaktiga positiva effekter på miljön, samhällen och därmed på verksamheten.

Hitta relaterade tjänster och lösningar

Available Languages