Kontakta oss

Integritetspolicy

Introduktion

Detta meddelande ("Meddelande") omfattar den personliga information som South Pole, och dess dotterbolag representerade över hela världen inom South Pole-familjen av företag ("Anknutna företag") samlar in via Southpole.com och andra webbplatser (t.ex. market.southpole.com), www.co2logic.com, www.co2-neutral-label.org ) (enskilt "webbplats" och kollektivt "webbplatser"), applikationer, produkter och tjänster som ägs eller kontrolleras av South Pole eller webbplatser som har en länk till detta meddelande.

South Pole ("South Pole", "vi" eller "oss") och dess företag är medvetna om vikten av att skydda dina uppgifter. Vi samlar inte in några personligt identifierbara uppgifter från besökare på den här webbplatsen annat än när du prenumererar på någon av våra tjänster. Den grund på vilken vi samlar in sådana uppgifter och annan relevant information anges i vårt meddelande om dataskydd nedan.

Våra kontaktuppgifter

Om du har några frågor om våra webbplatser eller om hur vi behandlar dina uppgifter kan du kontakta oss på följande sätt:

Dataskyddsombud
South Pole
275 Grays Inn Road
London
WC1 8QB
E-postadress: DPO@southpole.com

Ändringar i sekretessmeddelandet

Detta integritetsmeddelande uppdaterades i maj 2022.

Observera att vi kan komma att uppdatera integritesmeddelanden, och kommer när det sker att publicera alla uppdateringar på våra webbplatser. Om vi har ett engagemang med dig kommer vi att meddela alla ändringar vi gör i detta integritetsmeddelande. Under andra omständigheter kommer vi att publicera det reviderade integritetsmeddelandet på vår webbplats.

De typer av personlig information som vi kan samla in

För närvarande samlar vi in och behandlar följande information:

 • Personliga identifiering (ditt namn)
 • Kontaktuppgifter (kontaktuppgifter till ditt arbete)
 • Anställningsuppgifter (Din arbetsgivares namn, din befattning).
 • Finansiella uppgifter (ditt kontantkortnummer, ditt bankkontonummer och dina kontouppgifter).
 • Teknisk information (Din IP-adress (Internet Protocol), version av webbläsare, typ av operativsystem och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats).
 • Användarinformation (Information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster).
 • Marknadsförings- och kommunikationsinformation (Dina marknadsföringspreferenser från oss och tredje parter och dina kommunikationspreferenser).

Hur vi samlar in din personliga information

Vi samlar in personlig information på följande sätt:

 • Direkt från dig - när du kommunicerar med oss
 • Sociala medier - vi kan få information genom din användning av sociala medier (t.ex. Facebook och Twitter), beroende på dina inställningar eller sekretesspolicyn för dessa sociala medier. Se de sekretesspolicyer som dessa webbplatser använder sig av för att få information om hur du ändrar dina inställningar. vi tar inte på oss något ansvar för sådana policyer. Kontrollera dessa policyer noggrant innan du lämnar personuppgifter till sådana webbplatser.
 • Cookies (och automatiserade tekniker eller interaktioner) - Vi kan automatiskt samla in teknisk information om din utrustning, dina surfåtgärder och mönster. Vi samlar in denna personliga information genom att använda cookies, serverloggar och annan liknande teknik. Se nedan för mer information om cookies.
 • Tredje part - vi kan få personlig information om dig från olika tredje parter, inklusive tekniska data från analyspartners som Google, från annonsnätverk som Google Adwords och Linkedin, från sökmotorleverantörer som Google och Big (Bing Webmaster Tools), från leverantörer av tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster som Worldpay och livsstils- och demografiska data från tredje parts segmenterings- och marknadsföringspartner.
 • Webbplatser från tredje part - när du använder våra webbplatser eller på annat sätt samarbetar med oss kan du få länkar till webbplatser, plug-ins och applikationer från tredje part. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser från tredje part och ansvarar inte för deras sekretesspolicy. När du lämnar vår webbplats vill vi uppmana dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker, eftersom det reglerar hur den webbplatsen behandlar dina personuppgifter.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi samlar in dina uppgifter så att vi kan:

 • se till att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig
 • fullgöra våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss (till exempel transaktioner med utsläppsenheter via vår webbshop).
 • låter dig delta i interaktiva funktionsstänter, när du väljer att göra det.
 • meddela om ändringar av befintliga tjänster samt nya relevanta erbjudande för dig.
 • bättre förstå hur användarna interagerar med vår webbplats och våra tjänster, och för att främja våra tjänster.

Din information är din och vi kommer aldrig att dela den med annonsörer.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon medlem av vår koncern, vilket innebär vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

 • Om du har samtyckt till att vi delar dina personuppgifter.
 • Om alla, eller i stort sett alla våra tillgångar slås samman med eller förvärvas av en tredje part, i vilket fall dina personuppgifter kan utgöra en del av de överförda eller sammanslagna tillgångarna och du kommer att anses samtycka till detta. Om detta händer kommer vi att göra vårt bästa för att hålla dig informerad.
 • Om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller andra.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i Storbritannien, UK General Data Protection Regulation (UK GDPR), är de lagliga grunder som vi åberopar för att behandla denna information följande:

 • När vi har ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål (t.ex. när vi kontaktar dig via e-post). Du kan när som helst ta bort ditt samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta DPO@southpole.com.
 • När vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen (eller en tredje parts intressen).
  • När vi använder våra legitima intressen som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter kommer vi att överväga och balansera eventuella konsekvenser för dig och dina rättigheter och friheter innan vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer endast att fortsätta om vi anser att våra intressen inte åsidosätts av konsekvenserna för dig. Våra legitima intressen omfattar vår organisations intressen när det gäller att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan ge dig den bästa servicen och den bästa och säkraste upplevelsen, och när vi anser att det ligger i allmänhetens intresse att behandla dina personuppgifter. Specifika exempel på detta är bland annat:
   • Skicka information och marknadsföringsmaterial till dig
   • Användning av personlig information för att övervaka användningen av vår webbplats (och appar) för tekniska ändamål.
 • Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig (till exempel om du har köpt en produkt av oss).
 • När behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig eller regulatorisk skyldighet som gäller för oss (till exempel kan vi i vissa fall vara tvungen att dela din information med Information Commissioner's Office, andra tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ) eller för att använda din information för due diligence eller etisk screening.

Överföring av personuppgifter utanför Storbritannien

De uppgifter som vi samlar in kan överföras och lagras på en plats utanför Storbritannien. De kan också behandlas av personal utanför Storbritannien som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer. Om uppgifter överförs utanför Storbritannien kommer vi att sträva efter att se till att det sker till en plats som görs på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen enligt artikel 45 i den brittiska GDPR. Om dina uppgifter inte görs på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå kommer lämpliga skyddsåtgärder att införas i enlighet med artikel 46, 47 eller 49 i den brittiska dataskyddsförordningen. För mer information, vänligen kontakta DPO@southpole.com.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att se till att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter under olika tidsperioder beroende på kategorin av personuppgifter. Vissa uppgifter kan raderas automatiskt, t.ex. marknadsföringsinformation. Annan information, t.ex. kontoinformation, kan sparas under en längre tidsperiod baserat på det avtal du har med oss. Slutligen kan vi behålla ytterligare information för affärsmetoder baserade på våra legitima intressen eller rättsliga ändamål, t.ex. förbättring av nätverket, bedrägeribekämpning, registerhållning eller upprätthållande av våra rättsliga rättigheter.

Cookies

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardinformation om Internetloggar och information om besökarnas beteende. När du besöker våra webbplatser kan vi samla in information från dig automatiskt genom cookies eller liknande teknik.

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar att ta emot alla eller vissa cookies, eller så att den varnar dig när webbplatser ställer in eller använder cookies. Om du inaktiverar eller vägrar att ta emot cookies kan det hända att vissa delar av denna webbplats blir otillgängliga eller inte fungerar korrekt. Se vår policy för cookies för mer information.

Dina dataskyddsrättigheter

Dina rättigheter enligt GDPR omfattar följande:

 • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
 • Rätten att få information om vilka personuppgifter vi har, hur vi har fått tag på dem, vem vi kan ha delat dem med och varför samt hur länge vi avser att behålla dem.
 • Rätten att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätten att begära att dina personuppgifter raderas (även kallad rätten att bli bortglömd), i enlighet med vår lagringspolicy.
 • Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet (dvs. överföring av dina personuppgifter på din begäran till en annan organisation).
 • Rätten att bli informerad om eventuell automatiserad profilering (Vi behandlar för närvarande inte dina personuppgifter på detta sätt).
 • Dina rättigheter ovan kan utövas kostnadsfritt genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan.

I samtliga fall måste vi försäkra oss om din identitet innan vi kan behandla en begäran om tillgång till uppgifter. Vi kommer vanligtvis att kräva ett identitetsbevis, t.ex. ett pass eller körkort, BankID

Rätt att klaga

Om du är orolig för vår användning av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till oss på dpo@southpole.com.

Om du anser att någon av dina rättigheter har kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

Land Namn på det reglerande organet Adress Telefon Länk till webbplatsen
STORBRITANNIEN Information Commissioner's Office (ICO) Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
0303 123 1113 http://ico.org.uk
Tyskland Datenschutzkonferenz (DSK) https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
Spanien Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid 900 293 183 https://www.aepd.es/es
Sverige Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden 46 (0)8 657 61 00 https://www.imy.se/
Frankrike Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
France
33 (0)1.53.73.22.22 https://www.cnil.fr/
Italien Garante per la protezione dei dati personali (Garante) Piazza Venezia 11, 00187, Rome Italy 39 06.696771 https://www.garanteprivacy.it/home/footer/regole-del-sito
Polen Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa 606-950-000 https://uodo.gov.pl/pl
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) Av. D. Carlos I, 134, 1º
1200-651 Lisboa
PORTUGAL
351 21 392 84 00 https://www.cnpd.pt/

Barn

Tjänsterna är avsedda att användas av vuxna och företag som är intresserade av South Pole. De är inte avsedda för barn, och South Pole samlar inte medvetet in eller lagrar personlig information om barn under 13 år.

Datasäkerhet

Vi använder lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda all personlig information som vi lagrar mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Available Languages