Kontakta oss

Utveckla klimatprojekt

Projekt som stödjer utsläppsminskning och biologisk mångfald öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

Som mark, lantbruksägare, eller företag kan en investering i projektutveckling generera ytterligare intäkter. Dessutom visar det ledarskap i hållbarhetsfrågor och bekämpar klimatkrisen.

Vilka är våra projektpartners?

landowners.jpeg

Markägare

South Pole har sedan 2006 arbetat globalt med hundratals mark- och lantbruksägare samt naturskyddsorganisationer för att identifiera och stödja utsläppsminskning från naturbaserade projekt.

corporate-project-partners.jpeg

Företag som Projektpartner

Ambitiösa och innovativa företag med reduceringsmål kan säkra sin tillgång till utsläppsrätter genom att investera direkt i projekt. Väljer ett företag att investera i utvecklingen av nya projekt kommer det gynnas genom säkra långsiktig tillgång till utsläppsrätter med bättre kontroll över priset.

indigeous-peoples-local-communities.jpeg

Ursprungsbefolkning och lokalsamhällen

Klimatåtgärder som sker via projektutveckling gör det möjligt för ursprungsbefolkningen att genera inkomst från traditionella metoder för markförvaltning.

Vi vet att alla projekt är olika så för att bättre förstå markägarens önskemål och skapa de bästa förutsättningarna och möjlighterna väljer vi alltid att ha ett nära samarbete, som i sin tur bidrar till ett rättvisare resultat för alla.

project-developers.jpeg

Projektutvecklare

Vi erbjuder företag och ideella organisationer som arbetar med förnybar energi och avfallshantering möjligheten att erhålla ytterligare hållbara intäkter genom att dra nytta av klimatfinansiering.

nature-based-projects-1.jpeg

Natur- och jordbruksprojekt

Dessa projekt omfattar bevarande, återställande och förvaltning av naturliga ekosystem, inklusive skogar, torvmarker, våtmarker, gräsmarker, marina livsmiljöer och jordbruksmarker. Det sker genom partnerskap som värnar om lokalsamhällenas rättigheter och traditionella, lokala kunskaper samtidigt som de ger mätbara fördelar för de omgivande ekosystemen och dess invånare.

re-projects.jpeg

Förnybarenergi, teknik och samhällsbaserade projekt.

Projekt som rör förnybarenergi, hushåll, industriella processer och transporter. Vi erbjuder ideella organisationer och företag som för närvarande bidrar till miljöskydd möjligheten att generera extra hållbara intäkter genom att dra nytta av klimatfinansiering.

investment-in-biodiversity-south-pole-1.jpeg

Projekt för biologisk mångfald

Projekt för biologisk mångfald kan finansieras av företag som vill visa sitt engagemang för miljön. Projekt som ger krediter för biologisk mångfald skyddar inhemsk vegetation och vilda djur och kan användas för att kompensera ett företags markanvändning. Dessa krediter återspeglar förbättringar i återhämntning och kan "kombineras" med andra naturbaserade lösningar.

ampa-logo.png

"Att arbeta med Isa och South Pole har varit en givande erfarenhet. Jag vill lyfta fram denstora professionalism som South Poles team demonstrerat, och Claudia Milenas tålamod och hängivenhet. Vi är mycket nöjda med resultaten, det har varit ett samarbete som har genererat synergieffekter. "

Karina Pinasco, Amazónicos por la Amazonía Association (AMPA), Peru, アマゾンのためのアマゾニコス協会 (AMPA) 、ペルー

Varför South Pole?

En världsledande aktör inom projektutveckling

Under nästan två decennier har South Pole utvecklat över 1000 klimatprojekt i 50 länder.

Global erfarenhet, lokal närvaro

South Pole har ett stort team av experter och rådgivare på 6 kontinenter.

Stöd i hela processen.

Vi stödjer varje del av processen i utveckling av klimatprojektet.

En pålitlig och kompetent partner

En pålitlig och kompetent partner som investerar i, och finansierar projekt sida vid sida med våra projektpartners.

Tillgång till koldioxidmarknaden

Vi erbjuder tillgång till koldioxidmarknaden, minskade kostnader för att utveckla, underhålla och marknadsföra reduktionsenheter.

climate-journey-set-roadmaps-targets-south-pole-v2.jpg

Certifieringsstandarder för klimatprojekt

Alla våra klimatprojekt följer internationellt erkända standarder för projekt för utsläppsminskning och granskas i tillämpliga fall regelbundet av oberoende tredjepartsorganisationer.

Kontakta oss

Kontakta oss gällande projektutveckling
Utveckla klimatprojekt
Kontakta oss gällande projektutveckling
Nathan Gilbert, Global Director Climate Projects
Vill du veta mer om möjligheterna att utveckla projekt med oss?
Available Languages