Företag

Att ha kännedom om risker och möjligheter med sitt hållbarhetengagemang – och agera därefter – har blivit en avgörande konkurrensfördel. För att dra maximal nytta krävs en snabb och framtidsinriktad strategi med helhetssyn.

Vi hjälper våra kunder att tidigt identifiera klimatrisker och möjligheter, integrera dem i strategier och mål, utveckla projekt för att öka hållbarheten i leverantörskedjor och redovisa genomförda åtgärder för anställda, kunder och investerare. Våra fokusområden är bland annat klimatpolicies och regleringar, vattenförvaltning, global förnybar elförsörjning, markanvändning och avskogning.

Tjänster:

Referenser:

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue