Kontakta oss

Företag

Att ha kännedom om risker och möjligheter med sitt hållbarhetengagemang – och agera därefter – har blivit en avgörande konkurrensfördel. För att dra maximal nytta krävs en snabb och framtidsinriktad strategi med helhetssyn.

Vi hjälper våra kunder att tidigt identifiera klimatrisker och möjligheter, integrera dem i strategier och mål, utveckla projekt för att öka hållbarheten i leverantörskedjor och redovisa genomförda åtgärder för anställda, kunder och investerare. Våra fokusområden är bland annat klimatpolicies och regleringar, vattenförvaltning, global förnybar elförsörjning, markanvändning och avskogning.

Referenser:

Available Languages