South Pole erbjuder världens bredaste portfölj av projekt för klimatkompensation i syfte att bromsa klimatförändringarna och förbättra människors livsvillkor

Genom vår marknadsledande ställning och lokala närvaro hjälper vi organisationer som vill agera för klimatet och en hållbar utveckling att:

 • Identifiera och investera i projekt i linje med deras varumärke, verksamhet och de 17 globala hållbarhetsmålen
 • Anpassa befintliga projekt för att ge specifika önskade resultat
 • Utforma nya projekt inom eller utanför ramen för deras värdekedjor

Oavsett om våra kunder vill uppnå utsläppsminskningar snabbt och effektivt, stödja projekt på specifika platser eller utforma varumärkesanpassade projektaktiviteter, hittar vi lösningar som uppfyller deras behov och maximerar värdet av deras hållbarhetsaktiviteter.

Varför ska ni välja att kompensera ert klimatavtryck?

Globalt sett vill människor i ökad grad köpa produkter av och arbeta för värderingsdrivna företag som delar deras värderingar och övertygelser.

klimatkompesation

Företag med ambitiösa klimat- och hållbarhetsarbeten anser att det ger en rad olika mervärden:

 • Nya kunder förvärvas och varumärkeslojaliteten ökar hos befintliga kunder genom att varumärkes- och produktdifferentieringen förbättras
 • Varumärkeskännedomen ökar och produkter positioneras på nyckelmarknader
 • Företaget attraherar och behåller anställda
 • Det byggs en större klimatresiliens inom den egna värdekedjan
 • Företaget tar en ledarposition inom klimatfrågor och hållbar utveckling

Hur fungerar klimatkompensation och CO2-certifikat?

Denna video förklarar hur certifierade reduktionsenheter hjälper organisationer att kompensera för sina koldioxidavtryck och motverka den globala fattigdomen.

Certifierade reduktionsenheter är ett internationellt vedertaget sätt för organisationer att kompensera för sina koldioxidutsläpp.

Allt fler länder och organisationer arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser, men i dagsläget är det - även för de mest ambitiösa och hållbara - nästan omöjligt att helt undvika aktiviteter som leder till utsläpp.

Att investera i kompensationsprojekt hjälper organisationer att göra något omedelbart för att minska utsläppen. Klimatkompensation bör dock alltid utgöra en del av en bredare och integrerad strategi för att minska utsläppen av växthusgaser.

Organisationer maximerar värdet när de:

 • Mäter och beräknar sina utsläpp av växthusgaser
 • Sätter upp ambitiösa utsläppsminskningsmål
 • Implementerar strategier för att identifiera de insatser som uppnår dessa mål kostnadseffektivt
 • Vidtar åtgärder för att minska utsläppen och kompenserar oundvikliga utsläpp
 • Kommunicerar sina aktiviteter till anställda, investerare och kunder

South Pole kan bistå organisationer i varje steg av denna process.

Alla projekt följer internationella standarder

Alla våra klimatprojekt följer internationellt erkända standarder för utsläppsminskningar och granskas regelbundet av oberoende organisationer eller tredje part. Vi har en stor portfölj av koldioxidkrediter, så kallade reduktionsenheter, som till exempel är certifierade enligt Gold Standard, Verified Carbon Standard (VCS) eller Clean Development Mechanism (CDM). Klicka här för att lära dig mer.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue