Kontakta oss
South Pole's Climate Journey

Från ambition till handling

Vår klimatresa hjälper företag att uppnå deras klimatambitioner genom en vägledande 5-stegsstrategi

Det här är Klimatresan som passar alla. Välj de steg som är relevanta för ert företag, hoppa över de andra. Oavsett vilken klimatutmaning ni står inför kan våra världsledande konsulter hjälpa er.

89F9C391-A713-41EB-AB86-FC26FF14366A
1. Mät ert klimatavtryck

Lägg grunden för er klimatstrategi genom att förstå ert klimatavtryck och identifiera risker och möjligheter för ert företag.

279686D9-BEE5-465C-9C39-E1EEDFDBDE39
2. Sätt upp mål och skapa färdplan.

Sätt upp ambitiösa mål och skapa en färdplan för att uppnå dem.

989A8767-DF6A-412A-A560-0DD2E4C28388
3. Minska klimatavtrycket

Identifiera möjligheter för att minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan och driv på en hållbar omvandling med förnybar energi.

0A858870-1559-43E7-AEDF-32E5D8C57648
4. Finansiera klimatåtgärder

Påskynda klimatarbetet genom att investera i klimatprojekt med hög integritet som jobbar för att undvika, eller ta bort, C02e från atmosfären.

E3DA8594-6731-4343-848A-DCE75EF47AFE
5. Kommunicera & inspirera

Inspirera andra till omställning genom att kommunicera om er hållbarhetsvision och resan dit.

Lägg grunden för er klimatstrategi genom att förstå ert klimatavtryck och identifiera risker och möjligheter för ert företag.

Sätt upp ambitiösa mål och skapa en färdplan för att uppnå dem.

Identifiera möjligheter för att minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan och driv på en hållbar omvandling med förnybar energi.

Påskynda klimatarbetet genom att investera i klimatprojekt med hög integritet som jobbar för att undvika, eller ta bort, C02e från atmosfären.

Inspirera andra till omställning genom att kommunicera om er hållbarhetsvision och resan dit.

1. Mätning av klimatavtryck

Vi kommer att arbeta tillsammans med er för att förstå er miljöpåverkan samt identifiera klimatrisker och möjligheter. Vi hjälper er att bygga en grund för klimatåtgärder genom att engagera er i:

environmental-footprinting.jpeg

Klimatavtryck

Att mäta sin klimatpåverkan är första steget i en meningsfull klimatstrategi. Våra konsulter arbetar tillsammans med dig för att samla in rätt data och skapa smarta, effektiva lösningar.

climate-risks-and-opportunities-analysis-.jpeg

Klimatrelaterade risker och möjligheter

Våra experter har stor erfarenhet av klimatrelaterade riskanalyser och kan identifiera svagheter och möjligheter inom er verksamhet och näringskedja.

disclosure-and-reporting-south-pole.jpeg

Redovisning & rapportering

Våra konsulter har guidat hundratals företag som vill ligga steget före i viktiga rapporterings- och redovisningskrav.

2. Mål och färdplan

Ansvarstagande är nyckeln till att driva förändring. Vi hjälper er att sätta upp ambitiösa mål och skapa en färdplan för att uppnå dem.

strategic-options-and-implications-.jpeg

Kunskapsbyggande

Våra strategiska alternativ ger er organisation vetenskapligt baserade färdplaner som kommer att leda ert företag mot en trygg klimatomställning.

target-setting.jpeg

Klimatmål

Våra konsulter finns här för att vägleda er genom målsättningsprocessen. Vi identifierar era prioriterade åtgärdspunkter och ser till att alla era mål överensstämmer med internationella rapporteringsramar.

strategy-development.jpeg

Färdplan & Strategi

Vårt team av specialister tar fram en skräddarsydd färdplan för hållbar omställning för er organisation, alla våra lösningar bygger på aktuell klimatforskning och den senaste branschexpertisen.

3. Minska klimatavtrycket

Att öka effektiviteten, identifiera möjligheter till förnybar energi och minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan är alla viktiga faktorer för att driva en hållbar omvandling. Vi hjälper er att uppnå detta genom beprövade lösningar i linje med den senaste klimatforskningen:

emission-reduction-activities-.jpeg

Åtgärder för utsläppsminskningar

Stigande utsläpp är orsaken till klimatkrisen, och den tid vi har på oss att minska utsläppen håller snabbt på att rinna ut. Det innebär att företag måste vidta avgörande åtgärder idag, vi kan hjälpa dem att göra det.

renewable-energy-solutions.jpeg

Förnybar energi

Påskynda övergången till förnybara energikällor, anpassa er till de globala klimatambitionerna och garantera en trygg energiförsörjning.

istock-supply-chain-trucks-large.jpg

Utsläppsminskning i leveranskedjan

Utsläpp från en leverantörskedja utgör ofta huvuddelen av ett företags klimatpåverkan. Våra konsulter gör en detaljerad analys och erbjuder smarta, skräddarsydda lösningar som passar just era leverantörer.

4. Finansiera klimatåtgärder

Påskynda klimatåtgärder utanför den egna värdekedjan och investera i klimatprojekt med hög integritet från hela världen:

project_image_300494-6.jpg

Klimatkrediter och strategier

Planeten fortsätter att värmas upp och det är viktigt att företag stöder den globala övergången till nettonollutsläpp genom att engagera sig i certifierade projekt utanför sin egen verksamhet.

investment-5241253-1920.jpg

Klimatfonder och investeringar

Vårt team av finans- och investeringsexperter har samarbetat med några av de ledande klimatfonderna från hela världen för att se till att din investering bidrar till övergången till nettonoll.

5. Kommunicera och inspirera:

Vi vill att ni ska lyckas med er klimatkommunikation. Vi hjälper er att engagera viktiga intressenter i er hållbarhetsvision och kommunicera er resa och resultat trovärdigt och transparent:

communication-and-stakeholder-engagement.jpeg

Klimatkommunikation och väcka engagemang

Motivera och mobilisera både er organisation och andra intressegrupper för att hjälpa er att nå era klimatmål.

ideas-and-innovation-.jpeg

Idéer och innovation

Vi är specialister på kreativ kommunikation och förstår värdet av inspirerande idéer, underbyggda av ärliga, enkla åtgärder som era team och intressegrupper kan mobilisera sig bakom.

labels-banner-image.jpg

South Poles klimatmärkning Funding Climate Action

South Poles märkning Funding Climate Action hjälper företag att på ett trovärdigt och transparent sätt visa intressenter att de påbörjar eller påskyndar sin hållbara omställning.

#VårKlimatresa är även er

Jens Olejak, Managing Director Nordics
Kontakta oss för att komma igång.
Jens Olejak, Managing Director Nordics

Var en del av den gröna omställningen, gå från ambition till handling och ta ert nästa steg på klimatresan redan idag.

Available Languages