Kontakta oss

Mät klimatpåverkan och risker

89F9C391-A713-41EB-AB86-FC26FF14366A

Förstå era utsläpp av växthusgaser, produkt och klimatpåverkan.

Handlingsplan och mål

279686D9-BEE5-465C-9C39-E1EEDFDBDE39

Utveckla hållbarhetsstrategier, mål, och handlingsplaner.

Reducera klimatpåverkan

989A8767-DF6A-412A-A560-0DD2E4C28388

Öka effektiviteten, skaffa förnybar energi och minska koldioxidutsläppen i din leveranskedja.

Finansiera klimatåtgärder

0A858870-1559-43E7-AEDF-32E5D8C57648

Stöd klimatåtgärder, t.ex. genom att kompensera oundvikliga utsläpp eller investera i fonder med positiv miljöpåverkan.

Kommunicera och led

E3DA8594-6731-4343-848A-DCE75EF47AFE

Kommunicera er hållbarhetsvision.

#VårKlimatresa är även er

Var med och bidra till att främja den gröna återhämtningen. Ta nästa steg på er klimatresa redan i dag.

Kontakta oss idag
Path
v-path-no_anchor
89F9C391-A713-41EB-AB86-FC26FF14366A

Väsentlighetsanalys

Identifiera och prioritera de viktigaste miljöområdet för ett företag och dess intressenter

 • Väsentlighetsanalys av miljöproblem
 • Vägledning för rapportering

Miljöredovisning

Kartlägg förbrukningen av naturresurser och de utsläpp som uppstår i samband med affärsverksamheten

 • Beräkning av utsläpp av växthusgaser
 • Vatten- och plastavtryck
 • Analyser av produkters livscykel (LCA)

Klimatriskanalyser

Förstå hur olika klimatscenarier kan påverka leveranskedjor eller ekonomiska resultat.

 • Modellering av fysiska och övergångsrisker
 • Scenarioanalys för TCFD
279686D9-BEE5-465C-9C39-E1EEDFDBDE39

Konkurrenskraftig benchmarking

Förstå er hållbarhetspositionering i förhållande till andra företag, branschens bästa praxis och intressenternas förväntningar.

 • Marknadsanalys
 • Jämförelse mot andra företag och konkurrenter

Strategiutveckling

Utforma skräddarsydda hållbarhets- eller klimatstrategier som balanserar lönsamhet och klimatambitioner.

 • Workshops för ledargruppen och handlingsplaner
 • Planering av anpassningsåtgärder
 • Intern prissättning av koldioxidutsläpp
 • Strategi för förnybar energi

Målsättning

Utveckla ambitiösa men uppnåeliga mål för minskade utsläpp av växthusgaser, mer förnybar energi, mindre avfall, vatten-, eller plastanvändning eller andra indikatorer.

 • Vetenskapligt baserade klimatmål
 • RE100 för förnybar el
 • Klimatneutralitet, netto noll, klimatpositivitet
989A8767-DF6A-412A-A560-0DD2E4C28388

Planer för utsläppsminskning

Hitta och använd alternativ för att direkt minska utsläppen i affärsverksamheten, samtidigt som nivån av oundvikliga utsläpp fastställs.

 • Utsläppsminskningsplaner för företag
 • Bedömningar av energieffektivitet

Förnybar energi

Förstå de bästa valmöjligheterna på marknaden och köp förnybar energi.

 • Strategier för förnybar energi
 • Ursprungsmärkning och förnybar elcertifikat (Energy Attribute Certificates, EAC)
 • Elköpsavtal (Power Purchase Agreements, PPA)
 • Undersökning av genomförbarheten av sol- eller vindkraft på plats

Minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan

Utveckla projekt för att minska och kompensera för växthusgasutsläpp i leveranskedjan, och utforma och skala upp åtgärder för att förbättra klimatet, skogen och/eller vattenanvändningen.

 • Insetting
 • Hållbara inköp
0A858870-1559-43E7-AEDF-32E5D8C57648

Bli mer är klimatneutral

Investera i projekt för att minska eller avlägsna utsläpp för att kompensera för verksamhetens påverkan och bidra till de globala hållbarhetsmålen.

 • Certifierade krediter från en portfölj med över 800 projekt världen över
 • Certifieringar för klimatneutralitet
 • Gröna produkter

Exklusiva och skräddarsydda projekt

Få tillgång till befintliga projekt eller finansiera utvecklingen av helt nya projekt för utsläppsminskningar som är skräddarsydda för er verksamhet och era mål.

Utveckling av projekt och reduktionsenheter

Investera i påverkansfonder

Nyttja investeringsmöjligheter som ger verifierade miljö- och/eller sociala effekter och mobilisera ytterligare finansiering.

 • Utveckling och förvaltning av företagsfonder
 • Insamling av kapital
E3DA8594-6731-4343-848A-DCE75EF47AFE

Redovisning och rapportering

Dela med er av vilka åtgärder och framsteg som gjorts för att uppfylla kraven på efterlevnad och/eller frivilliga åtaganden för rapportering.

 • CDP
 • GRI, SASB och andra rapporteringsstandarder
 • Stöd för kommunikation med investerare

Engagera era intressenter

Stärk stödet och engagemanget från era intressenter för hållbarhetsagendan och visa på ledarskap

 • Medarbetarinitiativ
 • Marknadsförings- och kommunikationsstrategier

Påverkansarbete

Utnyttja framsteg för att inspirera och motivera andra intressenter via plattformar, koalitioner och byggande av allianser.

 • Rådgivning för expert- och industrigrupper
Din 5-stegs klimatresa börjar här
Available Languages