Offentlig sektor

Avgörande nationella, regionala och multilaterala avtal såsom Parisavtalet och FNs globala mål för hållbar utveckling har fastställt agendan för förändring.

South Pole hjälper aktörer inom den offentliga sektorn att uppnå dessa hållbarhetsmål. Vi samarbetar med internationella finansiella institutioner, organ för samarbete och utveckling, frivilligorganisationer samt nationella och lokala institutioner inom styrmedel, utveckling av klimatsmarta projekt, förbättring av kapacitetsbyggande och utveckling av åtgärder för att granska framstegen inom hållbar utveckling.

Vi har stor expertis inom handel med utsläppsrätter, rådgivning om klimatfinansiering, gröna/hållbara investeringar, markanvändning och förnybar energi. Vi främjar även samarbete mellan olika aktörer. Vår närvaro i länder på både norra och södra halvan av jordklotet (Global North och Global South) förstärker vårt högst specialiserade tjänsteutbud

Våra tjänster:

Referenser:

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue