Företagens efterfrågan på förnybar energi växer eftersom ett ökat antal investerare och kunder förväntar sig att varumärken och företag agerar hållbart.

Detta omfattar även åtaganden för 100% förnybar energi inom ramen för RE 100, att fastställa vetenskapsbaserade mål (SBT) samt att anta CSR-mål.

Det är emellertid inte så lätt att avgöra vilken som är den bästa strategin för att uppnå målet för förnybar energi på olika marknader. Det finns olika lösningar som inkluderar:

 • gröna elavtal
 • energicertifikat som Guarantees of Origin (GO), International-Renewable Energy Certificates (I-REC) eller Renewable Energy Certificates (REC)
 • Power Purchase Agreements PPA (fysiska och virtuella)
 • lokal förnybar energiproduktion

En strategi för förnybar energi lägger grunden för framtiden.

Med en strategi för förnybar energi:

 • synliggörs energipriserna på ett bättre sätt och företaget får därmed en bättre och långsiktig kontroll över energikostnaderna
 • reducerar företaget koldioxidutsläppen och når målen för förnybar energi,
 • ligger företaget i framkant och kan profilera sig som en ledare inom förnybar energi och klimatåtgärder för interna och externa intressenter.

Vi hjälper er att definiera

 • en global strategi för mål på medel- och lång sikt
 • en plan för era anläggningar för att nå de globala målen

Vi implementerar

 • strategin genom vår expertis och vårt globala nätverk på marknaden för förnybar energi som bl.a. innefattar elcertifikat, "Power Purchase Agreements" (PPAs) samt utvecklare av projekt för förnybar energi.

Vi hanterar processen

 • för anskaffning av certifikat för förnybar energi samt utveckling av projekt för förnybar energi i vårt projekthanteringssystem.

Vi ser till att den definierade strategin överensstämmer med alla viktiga uttalanden inom ramen för hållbarhetsrapporteringen

Trovärdiga påståenden om förnybar energi kräver erkända lösningar. Alla föreslagna lösningar finns med i riktlinjerna för GHG-protokollets scope 2 ( GHG Protocol Scope 2 Guidance) och gör att du kan fullfölja åtagandena och nå målen du satt upp för förnybar energi inom följande ramverk.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue