GoldPower skapades 2009 i samarbete med Världsnaturfonden WWF för att stödja projekt inom förnybar energi, med hög miljömässig integritet och stora positiva effekter inom social hållbarhet.

Förutom att minska utsläppen av växthusgaser så ger GoldPower-projekt positiv påverkan på minst tre av de sjutton globala målen för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals, SDGs), inom till exempel hälso- och sjukvård, utbildning, sysselsättning, jämställdhet och biologisk mångfald.

Vi erbjuder GoldPower från elproduktionsanläggningar runt om i världen till företag och organisationer som söker enkla och flexibla sätt att göra mätbara bidrag för uppfyllnad av de globala målen för hållbar utveckling (SDG) och Parisavtalets klimatmål.

GoldPower baseras på den internationella REC-standarden

Den internationella REC-standarden är specifikt designad för att kunna spåra den förnybara elproduktionen, och för att offentliggöra och kommunicera användningen av förnybar energi. I-RECs är tillgängliga i alla länder, de är oberoende nationella register, och godkända av rapporteringsinitiativ som CDP och RE100.

Logos - GoldPower is recognised by key reporting initiatives such as CDP

Var med i den globala energiomställningen och bidra till de globala målen genom tre enkla steg

1. Fossil Elanvändning

Multinationella företag minskar sina klimatutsläpp och ställer om till förnybar energi, men i vissa marknader är det svårt att helt undvika el från fossila källor.

2. Matchas Med Goldpower

Elen från icke-förnybara källor matchas med GoldPower- Elen från icke-förnybara källor matchas med GoldPower- certifikat, vilket bidrar till den globala energiomställningen. Certifikaten möter dessutom kraven i alla större hållbarhets- rapporteringsinitiativ.

3. Och Ger En Positiv Påverkan Inom Många Olika Områden

Extrakostnaden för att köpa GoldPower ger - utöver minskade utsläpp - ett stort och verifierat bidrag till minst tre av de globala målen för hållbar utveckling (SDG).

Fem anledningar att använda GoldPower

  1. Stöd projekt som ger mätbara och verifierade bidrag för uppfyllnad av de globala målen för hållbar utveckling (SDG)
  2. Bidra till att förverkliga förnybar elproduktion i länder med utmanande förnybart-marknader
  3. Visa ledarskap i klimatfrågan och engagera anställda och kunder i att motverka klimatförändringarna
  4. Förbättra er position i CDP- och GRI-rankingar
  5. Gå med i RE100-initiativet och positionera ert företag som ledande inom hållbarhet

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue