Finanssektorn och kapitalmarknader

Kllimatpolicys påverkar redan den finansiella sektorn och investeringsvärdet för många typer av tillgångar. Samtidigt växer behovet från investerare och politiska beslutsfattare av ökad transparens för klimatrisker.

South Pole ger kapitalförvaltare och institutionella investerare ett sätt att integrera analyser av klimatrisker och möjligheter i beslutsfattande rörande investeringar och utvecklandet av strategier.

Våra lösningar

Våra in-house-experter erbjuder kapitalförvaltare och institutionella investerare tjänster för scenariobaserade klimatriskanalyser, möjligheter till skräddarsydda dataset och anpassad rådgivning – alltifrån helhetsriskanalyser på portföljnivå till analyser på sektorsnivå, och som kan anpassas efter behov.

Vi hjälper investerare att förstå, kvantifiera och agera utifrån risker relaterade till klimatförändring, med följande tjänster:

  • Klimatriskbedömningar på portföljnivå, inklusive övergångsrisker och fysiska risker för specifika geografiska områden, sektorer och tillgångsklasser, utifrån kunders investeringshorisonter
  • Bedömning av SDG-påverkan på finasiella produkter och portföljer
  • Framåtblickande indikatorer, inklusive analys av potentiellt undvikna utsläpp och bedömning av gröna fonders förväntade hållbarhetspåverkan
  • Riskbedömningar av statsobligationer för att fastställa framtida förlust av investerat kapital i statspapper som påverkas av klimatrisker.
  • Kvantitativ och kvalitativ rapportering som följer omfattande rättsliga riktlinjer, inklusive TCFD och den "The French Energy Transition Law on portfolios' 2-degree alignment"

Kontakta våra experter för mer information våra tjänster. Du kan också ladda ned en detaljerad översikt av våra tjänster för den finansiella sektorn.

Se videon nedan för en beskrivning av.


En bransch i förändring: Är investeringarna klimatsäkra?

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue