Kontakta oss

Projekt inom hållbar teknik

Förnybar energi, lokala projekt, processer inom industri och transport.

Skydda miljön, stöd gröna företag, skapa förbättringsmöjligheter för lokalsamhällen och bekämpa klimatkrisen.

Vi erbjuder företag,ideella organisationer och även andra aktörer som bidrar till miljöskydd möjligheten att få tillgång till klimatfinansiering genom utveckling av certifierade klimatprojekt.

Vilken typ av projekt är kvalificerade på koldioxidmarknaden?

climate-projects-south-pole-renewable-energy.jpeg

Förnybar energi

 • Energieffektivisering
 • Vattenkraft.
 • Geotermisk energi
 • Vindkraft
 • Solkraft
 • Biomassa
climate-projects-south-pole-household.jpeg

Hushåll

Minska energimängden nödvändig för hushållsarbete.

 • Rent vatten
 • Energieffektiva spisar
 • Energieffektiva glödlampor
 • Biogasbrännare för hushåll
 • Minielnät
climate-projects-south-pole-industrial-processes.jpeg

Industriella processer

 • Främja gröntillväxt genom energieffektivitet och cirkuläritet
 • Metaninfångning och omvandling till elektricitet.
 • Anaerob nedbrytning av avloppsvatten i kombination med värme- och/eller elproduktion.
 • Metanuppsamling från gruvor med potentiell omvandling till elektricitet.
 • Kraftvärme med biomassa och biobränslen.
 • Hantering av avfall
 • Energieffektivitet
 • Förbättrad cementblandning
 • Övrigt
climate-projects-south-pole-transportation.jpeg

Transport

Minska bränslebehovet för transporter.

 • Elektriska Fordon
 • Energieffektivitet
 • Program för fordonstransport

Utveckla ett projekt med South Pole

Utveckla ett projekt med South Pole

Fördelar för våra projektpartners

Öka klimatpåverkan

Öka klimatpåverkan och förbättra försörjning möjligheterna för boende i och runt projektområdet.

Extra intäktskälla

En extra intäktskälla, bidrar till att diversifiera projektintäkter, samt till att starta, behålla eller utöka klimatskyddad aktiviteter.

Tillgång till koldioxidmarknaden

Tillgång till koldioxidmarknaden, minskad kostnad för att utveckla, underhålla och marknadsföra reduktionsenheter.

Varför South Pole?

En världsledande aktör inom projektutveckling

Under nästan två decennier har South Pole utvecklat över 1000 klimatprojekt i 50 länder.

Global erfarenhet, lokal närvaro

South Pole har ett stort team av experter och rådgivare på 6 kontinenter.

Stöd i hela processen.

Vi stödjer varje del av processen i utveckling av klimatprojektet.

En pålitlig och kompetent partner

En pålitlig och kompetent partner som investerar i, och finansierar projekt sida vid sida med våra projektpartners.

Tillgång till koldioxidmarknaden

Vi erbjuder tillgång till koldioxidmarknaden, minskade kostnader för att utveckla, underhålla och marknadsföra reduktionsenheter.

genneia-logo-large.png

"Från GENNEIA, Vi kände oss trygga och förlitar oss på South Poles erfarenhet i samband med certifieringen av vårt projekt inom förnybar produktion. Vår gemensamma drivkraft och intresse för utveckling av nya hållbara lösningar förde oss samman. Det möjliggjorde det att uppnå vårt uppsatta mål. Den största utmaningen var arbetet med olika tekniker och flertalet platser samtidigt, det krävde maximerade insatser av teamen och där visade South Pole hög grad av tillförlitlighet och professionalism. Tack så mycket för allt!"

Edwin J. King, Genneia S.A., Genneia S.A.

sc-logo-large.png

"Att arbeta med South Pole har varit en fantastisk erfarenhet , de är professionella och effektiva. S.C. Industry Co., Ltd. och South Pole har samarbetat sedan Chol Charoen Group sedan 2006 när projektet "Wastewater Treatment with Biogas System I (Chacherngsao)". Projektet omfattar rening av avloppsvatten från en stärkelsefabrik och insamling av metan för användning för elproduktion. Projektet har certifierats enligt Verified Carbon Standard (VCS) med hjälp av South Pole. Sedan projektet togs i drift har det bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser med cirka 20 000 tCO2e per år. Projektet bidrar även till bättre luftkvalitet i form av mindre lukt. Fabriken drivs hållbart genom användning av ren energi. Det minskar utsläpp och dessutom skapar det arbetstillfällen för lokalbefolkningen.

Siriwat Nontakasem, S.C. Industry Co. Ltd, S.C. Industry Co. Ltd

Kontakta oss

Vi fokuserar på produktutveckling och försäljning av reduktionsenheter.
Ta reda på om ert projekt är kvalificerat
Vi fokuserar på produktutveckling och försäljning av reduktionsenheter.

Faller ert projekt inom ovanstående kategorier, kontakta oss idag!

Senior Business Development Specialist, Climate Projects
Prata med oss om projektutveckling
Available Languages