Kontakta oss
Vårt Inflytande

Vårt Inflytande

Vårt uppdrag på South Pole är att skynda på övergången till ett klimatsmart samhälle. Vi tror att en mer välmående framtid är inom räckhåll, men bara om alla är med och bidrar redan i dag.

Att agera i dag för en bättre morgondag

Vårt uppdrag på South Pole är att påskynda övergången till ett klimatsmart samhälle. Vi tror att en mer välmående framtid är inom räckhåll, men alla måste bidra redan från idag.

Vi har hjälpt stora och små organisationer sedan 2006. Meningsfulla klimatåtgärder är centrala i allt vi gör. Besök vår projektsida för att se bara ett exempel på den positiva inverkan som vi har skapat tillsammans med partners och kunder.

Men vi måste också skrida till handling. Därför har vi byggt in en robust hållbarhetspolicy i vår affärsstrategi. Att driva hållbarhet både inifrån och ut bidrar till att uppnå vår vision om klimatåtgärder för alla.

Vad gör vi på South Pole

South Pole är en stolt medlem av FN:s Global Compact och vår hållbarhetspolicy styr den dagliga verksamheten för att se till att vår miljömässiga och sociala påverkan hanteras och optimeras på ett konsekvent sätt. Vi har satt upp ett vetenskapligt baserat utsläppsmål i linje med scenarier för global uppvärmning på 1,5 °C, vilket har validerats av Science Based Target-initiativet (SBTi). Vi vet dock att klimatåtgärder är en lagsport, och därför har vi också undertecknat SBTi:s Business Ambition for 1.5°C och UNFCCC:s Race to Zero-initiativ för att få kontakt med likasinnade organisationer och inspirera andra att ansluta sig till oss.

partnerships-south-pole.jpg

Våra Partnerskap

Vi tror att en bättre framtid är inom räckhåll om vi agerar i dag för att begränsa den globala uppvärmningen.
sus-report-2021-cover.jpg

Hållbarhetsrapport

Vi har åtagit oss att på ett öppet sätt dela med oss av våra egna framsteg till dig.

Våra utmärkelser

Vi är hedrade över att vårt arbete och vårt framstående team av ledande klimatexperter har erkänts av branschkollegor och ledande hållbarhetspriser.

Relaterat Innehåll

Available Languages