Kontakta oss
Vårt Inflytande

Vårt Inflytande

Vårt uppdrag på South Pole är att skynda på övergången till ett klimatsmart samhälle. Vi tror att en mer välmående framtid är inom räckhåll, men bara om alla är med och bidrar redan i dag.

Att agera i dag för en bättre morgondag

Vårt uppdrag på South Pole är att påskynda övergången till ett klimatsmart samhälle. Vi tror att en mer välmående framtid är inom räckhåll, men alla måste bidra redan från idag.

Vi har hjälpt stora och små organisationer sedan 2006. Meningsfulla klimatåtgärder är centrala i allt vi gör. Besök vår projektsida för att se bara ett exempel på den positiva inverkan som vi har skapat tillsammans med partners och kunder.

Men vi måste också skrida till handling. Därför har vi byggt in en robust hållbarhetspolicy i vår affärsstrategi. Att driva hållbarhet både inifrån och ut bidrar till att uppnå vår vision om klimatåtgärder för alla.

Vad gör vi på South Pole

South Pole är en stolt medlem av FN:s Global Compact och vår hållbarhetspolicy styr den dagliga verksamheten för att se till att vår miljömässiga och sociala påverkan hanteras och optimeras på ett konsekvent sätt. Vi har satt upp ett vetenskapligt baserat utsläppsmål i linje med scenarier för global uppvärmning på 1,5 °C, vilket har validerats av Science Based Target-initiativet (SBTi). Vi vet dock att klimatåtgärder är en lagsport, och därför har vi också undertecknat SBTi:s Business Ambition for 1.5°C och UNFCCC:s Race to Zero-initiativ för att få kontakt med likasinnade organisationer och inspirera andra att ansluta sig till oss.

Vi har åtagit oss att se till att alla våra standardiserade pensionsleverantörer på samtliga av våra global kontor. Vi är också på väg mot en global B Corp-certifiering. År 2020 blev våra enheter i USA och Australien certifierade B Corps. Under 2021 kommer vi att göra detsamma på kontoren i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.

partnerships-south-pole.jpg

Partnership

Vi är stolta över att samarbeta med organisationer runt om i världen för att främja klimatåtgärder för alla.

sus-report-2021-cover.jpg

Hållbarhetsrapport

Vi har åtagit oss att på ett öppet sätt dela med oss av våra egna framsteg till dig.

Våra utmärkelser

Vi är hedrade över att vårt arbete och vårt framstående team av ledande klimatexperter har erkänts av branschkollegor och ledande hållbarhetspriser.

Vi bidrar till jordens hållbarhet och till en hållbar ekonomi

Varje dag, i över 30 länder, hjälper vi våra kunder att skapa tiotusentals arbetstillfällen i utvecklingsländer, förmedla hundratals miljoner dollar till nya gröna affärsmodeller och förbättra levnadsvillkoren för människor runt om i världen.

Tillsammans med våra kunder har vi hittills uppnått följande resultat:

South Pole Impact

Människor

  • 20 miljoner människor runt om i världen har påverkats positivt (ungefär lika många som Sri Lankas totala befolkning)
  • Bidrog till att skapa nästan 100 000 arbetstillfällen i utvecklingsländer (ungefär lika många som det totala antalet anställda i Coca-Cola Company)

Planet

  • Sparade över 170 miljoner ton koldioxid (ungefär lika mycket som de årliga växthusgasutsläppen från delstaten New York i USA)
  • Granskat klimatavtrycket av investeringar på över 2 biljoner US-dollar (i ekonomiska termer ungefär dubbelt så mycket som Indonesiens BNP)
  • Mobiliserat över 15 miljarder US-dollar i investeringar i ren energi (ungefär som Uruguays årliga budget)
  • Möjliggjort produktion av mer än 140 000 GWh förnybar energi (nästan hälften av Storbritanniens årliga elförbrukning)

Projekt

  • Utvecklat över 700 projekt inom förnybar energi, skogsbruk, jordbruk, industri, hushåll och offentliga institutioner
  • Skyddade eller återställde över 55 000 km2 mark (ungefär samma yta som det afrikanska landet Togo)

Läs mer här