Kontakta oss

South Poles klimatmärkning Funding Climate Action

Denna märkning hjälper företag att visa sina intressegrupper att de på ett trovärdigt och transparent sätt påbörjar eller påskyndar sin klimatresa.

Ditt företag kan få en märkning (label) för att visa att ni tar ansvar och vidtar åtgärder för er klimatpåverkan och har en tydlig plan för att minska den över tid.

Märkningen Funding Climate Action skapar ett ramverk för dig att visa de klimatåtgärder du har vidtagit direkt för dina kunder och viktiga intressenter. Genom att ge omedelbar och fullständig transparens framtidssäkrar denna märkning dina anspråk när du startar eller påskyndar din klimatresa. Märkningen hjälper er att kommunicera, och understryker, det viktiga steget att investera i klimatprojekt som finansierar globala klimatåtgärder och hållbar utveckling, utöver era åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i de egna värdekedjorna.

Denna märkning hjälper er att…


  • Uppfylla förväntningar på utökade klimatåtgärder - Utmärk er från andra företag, gör tillförlitliga påståenden med förtroende och skapa trygghet för era intressenter.
  • Uppfylla de högsta nivåerna av transparens - Visa de klimatåtgärder ni har vidtagit för era konsumenter och kunder öppet, så att ni enkelt kan dela med er av era framgångar.
  • Vinna förtroende bland klimatmedvetna konsumenter och kunder - Öka miljömedvetenheten genom att ge era kunder möjlighet att fatta köpbeslut med sina värderingar i åtanke.

South Pole uppmuntrar till ambitiösa klimatåtgärder.

Märkningen uppmuntrar och inspirerar företag att uppnå bästa praxis genom att sätta upp och genomföra ambitiösa mål i linje med målen i Parisavtalet och baserat på vetenskapliga rekommendationer. För att ge fler företag möjlighet att påbörja sin klimatresa ger märkningen också möjlighet att uppnå minimikrav i syfte att utvecklas mot bästa praxis.

video-preview

Är du nyfiken på vad konsumenter tycker om märkningen Funding Climate Action? Kolla in vår video.

För att kvalificera sig för denna märkning måste ert företag:

1. Kvantifiera utsläppen

Ditt företag måste kvantifiera de utsläpp av växthusgaser som är förknippade med företaget eller produkten enligt en definierad omfattning (scopes).

2. Åta sig att göra framsteg på deras klimatresa

Ert företag måste åta sig att göra framsteg på sin klimatresa och transparent visa hur företaget strävar efter bästa praxis och vidtar åtgärder för att minska utsläppen över tid.

3. Göra verifierade klimatbidrag

Ert företag måste göra verifierade klimatinsatser genom att investera i högkvalitativa klimatprojekt som minskar utsläppen utanför företagets värdekedja.

4. Kommunicera era visioner

Ert företag måste kommunicera sin hållbarhetsvision och prestationer samt genomföra en årlig granskning för att förnya märkningen.

image

Vill du veta mer?

Ladda ner vår tekniska vägledning för mer information om märkningen Funding Climate Action Label
Ladda ner nu (EN

Redo att komma igång?

Kontakta våra experter för att få veta mer
Jenny Wickström, Head of Sales, Sweden
Kontakta våra experter för att få veta mer
Available Languages