Kontakta oss

Märkningar för förnybar el

South Pole tillhandahåller märkningar för förnybar el för företag som vill demonstrera att de driver sin verksamhet med el från förnybara källor.

South Pole tillhandahåller två märkningar för förnybar el i linje med RE100, ett globalt initiativ för 100 % förnybar el.

Att använda förnybar el i sin verksamhet är ett allt populärare sätt att minska utsläppen, inte bara som ett sätt att visa klimatledarskap utan också för att uppnå kostnadsbesparingar som sedan kan återinvesteras i ytterligare klimatåtgärder och insatser för att uppnå andra hållbarhetsmål.

  • Märkningen "100 % förnybar el" är till för företag som vill visa att de driver sin globala verksamhet med el från förnybara källor, som en del av sina åtaganden att minska scope 1 och 2 längs sin klimatresa.
  • Märkningen "På väg mot 100 % förnybar el" är till för företag som visar att de driver så mycket av sin globala verksamhet som för närvarande är möjligt med el som produceras från förnybara källor. På grund av rättsliga hinder och brist på inköpsalternativ kanske det inte är möjligt att uppfylla hela sin elförbrukning i scope 1 och 2 för att uppnå märkningen "100 % förnybar el".

För att kvalificera sig för denna märkning måste ert företag:

1. Mäta utsläpp i samband med energi

Ert företag måste mäta de materialutsläpp som är förknippade med energi i sin verksamhet.

2. Anskaffa 100 % förnybar el

Ert företag måste använda 100 % förnybar el på alla marknader där det är möjligt.

3. Lämna dessa uppgifter på ett transparent sätt

Ert företag måste tillhandahålla dessa uppgifter på ett transparent sätt på er webbplats.

Kom igång

Kontakta våra experter för att ta reda på mer
Märkningar för förnybar el
Kontakta våra experter för att ta reda på mer
Available Languages