Certifikat för förnybar energi, "Renewable Energy Certificates" (RECs), är ett etablerat instrument för att dokumentera ursprunget av förnybart producerad el och som möjliggör att spåra den från källan till den slutliga konsumenten.

Certifikaten är erkända av alla större initiativ för hållbarhetsrapportering och de kan snabbt implementeras för att uppnå målen för förnybar energi, speciellt i länder och regioner där andra lösningar för att anskaffa förnybar energi kan vara utmanande eller otillgängliga.

Vi levererar elcertifikat globalt, både i länder med och utan nationella eller regionala system för elcertifikat.

Certifikat för förnybar el

Det finns väldigt många olika typer av system för certifikat för förnybar energi (RECs) världen över, men alla fungerar på liknande sätt. Vi kan utveckla internationella elcertifikat i de flesta länder, även om det på vissa ställen först kan behöva genomföras studier för att se om det är genomförbart.

Elcertifikat är det mest noggranna verktyget för att fullfölja åtaganden och nå mål för förnybar energi inom följande ramverk:


Märkningar för elcertifikat som certifierar fler hållbarhetsmål

För kunder som vill kunna visa att deras elcertifikat även har betydelser på fler sätt än att minska utsläppen av växthusgaser, erbjuder South Pole flera olika kvalitetsmärkningar. De finns tillgängliga för olika marknader och säkerställer att dina certifikat kommer från projekt med ytterligare kvalitetskrav som även inkluderar sociala- och miljömässiga mål och som gynnar lokala samhällen samt stödjer en hållbar utveckling. Här några av dem:

Vad våra kunder säger om oss

South Pole var LM Wind Powers rådgivare och leverantör av certifikat för förnybar el och utsläppskrediter och hjälpte oss att säkra lanseringen av vårt branschledande CleanLM-program – som kartlägger vår väg mot koldioxidneutralitet 2018.

Lene Mi Ran Kristiansen
Lene Mi Ran Kristiansen
Senior Manager, Communications & Sustainability på LM Wind Power

Vi har arbetat med South Pole under lång tid och uppskattar företagets robusta processer och breda portfölj av lösningar för förnybar energi för att uppnå dessa mål.

Mario Abreu
Mario Abreu
Vice President Environment på Tetra Pak
Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue