Regeringar, näringslivet och finansbranschen behöver särskilda investeringsalternativ och plattformar, där lösningar som bidrar till positiv klimatpåverkan ska kunna delas mellan intressenter för att kunna nå de globala målen för hållbar utveckling och begränsa den globala uppvärmningen.

Denna typ av initiativ kräver engagerade, pålitliga och erfarna partners.

Hur vi arbetar

South Pole utvecklar och driver en rad olika initiativ för att övervinna investeringshinder och driva på positiva förändringar:

  • Påverkansfonder (Impact funds) för att identifiera och investera i projekt och företag med stor potential
  • Handlingsplattformar där regeringar, företag, investerare och ideella organisationer kan dela med sig av bästa praxis, stärka partnerskap och trappa upp ambitioner

South Poles erfarenhet och expertis

South Pole har över 10 års erfarenhet av bidrags- och fondförvaltning. Mer än 100 miljoner dollar har investerats i mer än 700 projekt. Vårt team skapar och samordnar även plattformar som för samman intressenter och främjar konkreta åtgärder på plats.

Vårt arbete är uppdelat i fyra huvudområden – Energi, land och vatten, hållbar finansiering, teknik och industri.

  • Energi
  • Land och vatten
  • Hållbar finansiering
  • Teknik och industri

Några exempel på framgångsrika fonder och plattformar som förvaltas av South Pole är Swiss Technology Fund, City Finance Lab, Innovation Facility for Financing the Energy Transformation, Jaguar Connection Program för Sustainable Landscapes samt International Water Purification Programme.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue