Kanalisera finansiering till värdefulla cleantechprojekt runt om i världen

Att begränsa den globala uppvärmningen och uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen kräver en massiv omfördelning av kapital och resurser mot mer klimatsmart ekonomi och en hållbar infrastruktur. Resurserna finns, men tyvärr används de fortfarande inte på ett optimalt sätt. Ett sätt att gynna gröna investeringar är att skapa en pipeline för tillförlitliga investeringsmöjligheter, finansieringsinstrument som sammanför fonder för impact-investeringar, samt plattformar där intressenter kan utbyta lösningar på hållbarhetsutmaningar.

För att övervinna investeringshinder och accelerera en positiva förändring, utvecklar och leder South Pole en rad olika initiativ:

 • Plattformar för tekniskt stöd för att bygga en pipeline av investeringsklara projekt och företag
 • Impactfonder för att identifiera och investera i projekt och företag med stor potential
 • Handlingsplattformar där regeringar, företag och investerare kan dela med sig av bästa praxis, stärka partnerskap och trappa upp ambitioner

Våra fonder, lösningar och plattformar bistår till att angripa olika kärnfrågor inom hållbarhet där vi har lång erfarenhet och djup expertis.

 • Förnybar energi
 • Grön teknologi
 • Hållbara städer
 • Hantering av vattenresurser
 • Hållbara landskap

South Poles tjänster inom gröna investeringar innefattar:

 • Utformning av fonder och plattformar
 • Finansiell förvaltning
 • Företagsbesiktning (due diligence) inför potentiella investeringar
 • Tekniskt stöd till företag och projekt
 • Översyn av investeringars påverkan
 • Kapitalanskaffning
 • Sammankallande av intressenter
 • Kommunikation och nätverksskapande
 • Planering av åtgärder tillsammans med partners

South Pole har över 10 års erfarenhet av förvaltning av bidrag och fonder. Några exempel på framgångsrika fonder och plattformar förvaltade av South Pole är Swiss Technology Fund, City Finance Lab, Innovation Facility for Financing the Energy Transformation, Jaguar Connection Program for Sustainable Landscapes samt International Water Purification Programme.

Tekniskt stöd

Sedan 2006 har South Pole genomfört utvärderingar av över 10 000 hållbarhetsprojekt i hela världen och har tillhandahållit tekniskt stöd till fler är 700 utvalda projekt. Baserat på denna erfarenhet utvecklar och förvaltar South Pole även program för projektutveckling som ger tekniskt stöd till projekt inom förnybar energi, hållbara städer och landskap (t.ex. avfallshantering, transport- och byggprojekt i Indien).

Impactfonder

South Pole har rådgett många olika typer av företag och offentliga organisationer när det gäller att utforma impactfonder som fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter. Vi vägledde den norska regeringen vid utformningen och uppföljningen av Colombia Sustainability Fund. Därutöver förvaltar South Pole också impactfonder, såsom Swiss Technology Fund värd flera miljarder som ger bankgarantier för små och medelstora företag som säljer hållbara produkter och tjänster (t.ex. förnybar energi, energieffektivitet, avfallshantering).

Handlingsplattformar

Vi har utformat och drivit en rad olika handlingsplattformar som ger offentliga och privata intressenter möjlighet att utbyta kunskaper och skapa samarbetsmöjligheter inom hållbarhet och klimatförändringar. Vi driver bland annat sekretariatet för den nordiska offentlig-privata samarbetsplattformen för klimatfinansiering och har inrättat City Finance Lab där städer, investerare och rådgivare utvecklar och implementerar nya finansiella instrument för städer (för närvarande i EU, men med planerade expansioner till andra världsregioner).

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue