Gröna investeringar

Mål:

South Pole Group erbjuder global expertis inom gröna investeringar, däribland investerings- och transaktionsrådgivning, förvaltning, due diligence och implementering.

För att uppnå 2-gradersmålet kommer gröna investeringar i storleksordningen 16,5 biljoner USD att krävas. Genom vår teknologiska, kommersiella, legala och politiska know-how hjälper vi våra kunder att minska riskerna och öka avkastningen på klimatsmarta investeringar. För investerare som söker grön finansiering erbjuder vi ett brett utbud av tjänster - från fond- och portföljrådgivning till fund-raising och rådgivning om olika finansiella instrument.

— På djupet

Gröna investeringar: Vi erbjuder global expertis inom gröna investeringar, däribland investerings- och transaktionsrådgivning, förvaltning, due diligence och implementering - på projektnivå såväl som företagsnivå.

    • Vi matchar investerare med utvecklare av projekt inom förnybar energi - och drar nytta av vår långa erfarenhet av att identifiera och utvärdera investeringsmöjligheter på ett tidigt skede. Projektexempel: Under 2017 lanserade South Pole Group och den schweiziska kapitalförvaltaren SUSI Partners infrastrukturfonden Asia Energy Transition Fund (AETF), med fokus på investeringar i förnybar energi och energieffektivisering i Sydostasien
    • Cleantech-finansiering - Vi utvärderar unga och lovande cleantech-bolags marknads- och tillväxtpotential. Projektexempel: I samverkan med Swiss Technology Fund hjälper vi startupbolag inom cleantech att skala upp sina verksamheter och bli mer lönsamma.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue