Vi ger investerare möjlighet att integrera klimatdata och klimatanalyser i sina investeringsstrategier och i sin redovisning.

Klimatrisker varierar mellan sektorer och länder och påverkar den finansiella avkastningen i olika grad. Dessutom ställer intressenter högre krav på att investeringsstrategier även tar hänsyn till klimatrelaterade riskbedömningar samt att dessa redovisas i linje med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Just detta kommer vara obligatoriskt inom ramen för PRI (Principles for Responsible Investment) från 2020. För att kunna framtidssäkra investeringar, behöver kapitalägare och kapitalförvaltare redan nu bedöma riskerna i sina investeringsportföljer.

South Pole hjälper investerare och finansinstitut att identifiera och hantera dessa risker samt dra nytta av möjligheter genom att analysera investeringsportföljers klimatrisker. South Poles verktyg för att bedöma klimatrisker ger en snabb och flexibel screening i kombination med en djupgående rådgivning av våra konsulter. Vår metod är utvecklad i linje med rekommendationerna från TCFD.

Rekommendationerna från TCFD

Ett nytt element i TCFD-rekommendationerna är användningen av scenarioanalyser för att bedöma riskerna av, och möjligheterna med, övergången till en ekonomi med låga utsläpp och fysisk klimatpåverkan. Några exempel är påverkan av förändrade styrmedel och konsumentbeteenden på befintliga och framtida produktportföljer, strandade tillgångar i fossila bränslen och skador på skördar och infrastruktur.

Verktyget för bedömning av klimatrisker

South Poles verktyg för att bedöma klimatrisker kategoriserar och kartlägger större risker (hotspots) i verksamheten och leverantörskedjan. Verktyget föreslår också lösningar för att hantera dessa risker och för att implementera långsiktiga klimatstrategier.

South Pole gör det möjligt för investerare att förstå materiella risker i verksamheten som härrör klimatförändringar och som är av fysisk natur (t.ex. översvämningar i kustnära områden) eller övergångsrelaterade (t.ex. förändringar i klimatlagstiftning och koldioxidskatter). Verktyget visar också effekterna av olika strategiska investeringsbeslut under olika klimatscenarier. Våra tjänster innefattar:

  • Mätning av investeringsportföljers globala klimatriskexponering (övergångsrisker och fysiska risker)
  • Scenarioanalys: bedömning av klimatriskexponering av underliggande innehav under olika klimatscenarier
  • Jämförelse av riskexponering för innehav i olika sektorer och geografiska områden

Analys av klimatrisker

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue