FN:s mål för hållbar utveckling (SDG:er) ger organisationer möjlighet att visa upp det sociala och miljömässiga värde de skapar.

Vi hjälper organisationer att bidra till SDG:erna genom att:

 • Finansiera projekt som förbättrar livskvaliteten och värnar om
  Våra projekt skapar en social och miljömässig påverkan som är mätbar och certifierad och som bidrar till de 17 SDG-målen. Organisationer kan använda utsläppsminskningarna från dessa projekt för att kompensera sitt eget koldioxidavtryck.

  Klicka här för ett litet urval av projekten, listade efter SDG-effekt

 • Identifiera vilka SDG som är mest relevanta
  Organisationer kan skapa större mervärde för deras verksamhet och fokusområden om de koncentrerar sig på specifika SDG:er i relevanta länder och områden

  Många företag vill exempelvis arbeta med frågor kring jämställdhet mellan könen.

  SDG 5 fokuserar endast på jämställdhet mellan könen men könsrelaterade mål och indikatorer finns i alla de andra 16 SDG:erna.

  Genom våra projekt kan din organisationen hjälpa till att stärka kvinnors ställning i utvecklingsländer.

  Klicka här för att läsa mer om vårt jämställdhetsarbete

Vilka är målen för hållbar utveckling (SDG:er)?

FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG:er) skapades för att utrota extrem fattigdom, kämpa för människors lika rättigheter och stoppa klimatförändringarna t o m 2030.

De 17 målen och deras 169 delmål ger organisationer ett konkret verktyg för att offentliggöra det engagemang för hållbar utveckling som man bidrar med och utgör samtidigt ett ramverk för att förstå organisationers påverkan på människor och vår jord.

SDG:erna har en stark koppling till i Paris-avtalets framsteg i frågan om klimatförändringar och ramverket för katastrofriskreducering (SENDAI). Alla dessa tre ramverken etablerades av det internationella samfundet 2015.

Genom en nulägesanalys kan South Pole visa hur man skapar en effektiv respons genom konkreta åtgärder och projekt.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue