South Pole är pionjär inom klimatengagemang och vi vill vara din betrodda partner på vägen mot klimatneutralitet.

Klimatförändringarna ändrar spelplanen för företag världen över och måste tas på största allvar. Istället för att vänta på att politiska och ekonomiska system ska komma ikapp så är det bättre att agera nu för en bättre framtid – genom att bli klimatneutral.

Vi har hjälpt många företag med vårt prisbelönta märkning för klimatneutralitet. Varje kund har en unik historia att dela med sig av och som vi är stolta att ha del i.

Vad är klimatneutralitet?

Konceptet klimatneutralitet etablerades i början av 2000-talet och 2006 var "koldioxidneutral" det årets modeord. Klimatneutralitet innebär att företag inte bara beräknar sitt klimatavtryck utan även att de måste sätta upp en strategi för minskning av sina utsläppen. Syftet är att företaget inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, även kallat "netto-noll utsläpp".

Resan mot klimatneutralitet, steg för steg

South Pole är din one-stop-shop för klimat-relaterade tjänster, t ex beräkning av växthusgaser och konsulttjänster för CDP och SBT, prisbelönta märkningar för klimatneutralitet, lösningar för förnybar energi och världens största utbud av projekt för klimatkompensation. Vi följer dig under hela resan mot klimatneutralitet.

Steg 1: definiera vilken typ av klimatneutralitet du vill uppnå – vill du uppnå klimatneutralitet för ditt företag, en specifik produkt eller ett evenemang?

Steg 2 : räkna ut dina totala GHG-utsläpp

Steg 3: sätt mål och utarbeta en plan för att minska dina GHG-utsläpp

Steg 4: minska dina Scope 1 och Scope 2-utsläpp så mycket som möjligt

Steg 5: ta fram en strategi för att minska dina Scope 3-utsläpp

Steg 6: klimatkompensera resterande, svårundvikliga utsläpp

Steg 7: marknadsför din klimatneutralitet för att positionera dig som ledare inom området

Steg 8: årlig granskning av GHG-utsläppen

Varje resa börjar med ett första steg – och vi kan hjälpa dig att ta ditt.

South Poles märkning för klimatneutralitet - "pingvinmärkning"

Vår värld blir allt varmare, med medföljande naturkatastrofer och minskande levnadsutrymme vilket medför att djurarter utrotningshotas och att människor får svårt att försörja sig. Studier visar att konsumenter är beredda att betala mer för varor och tjänster från företag som är aktiva i kampen mot klimatförändringarna.

När du genomfört alla steg för att uppnå klimatneutralitet får du tillgång till South Poles pingvinmärkning (pingviner är en av de arter som drabbas värst av klimatförändringarna). Du kan använda märkningen på produktförpackningar, webbplatser, och i annonser och evenemangsmaterial – kort och gott överallt där ditt varumärke är synligt för potentiella kunder och andra intressenter.

Våra kunders framgångssagor

Läs mer om våra kunders spännande resor mot klimatledarskap och hur South Pole varit ett stöd under hela processen.

Q&A

F: Är det inte bättre att minska utsläppen istället för att kompensera?

S: Tack vare lägre kostnader för klimatvänlig teknik och ökad resurseffektivitet så minskar många företag sina klimatavtryck och också sina kostnader.

South Poles utgångspunkt för klimatneutralitet är en strävan att alltid försöka minska sina utsläpp, genom energieffektiviseringsåtgärder eller genom att öka användningen av förnybar energi. Men dagens transportsystem, energiproduktion och landanvändning är det svårt för organisationer att inte ha några utsläpp alls.

De utsläpp som man inte klarar av att minska kan man klimatkompensera, t.ex. genom att köpa certifierade reduktionsenheter. Köpet finansierar projekt som minskar eller absorberar koldioxidutsläpp runt om i världen. Projekten certifieras enligt internationellt erkända standarder vilket innebär att projekten, förutom att minska koldioxiden i atmosfären, har en positiv inverkan på miljö och samhälle.

F: Finns det internationellt erkända standarder för klimatneutralitet?

S: Vissa länder har nationella certifieringssystem för klimatneutralitet. Exempel på detta är Norges Eco-Lighthouse-program och Australiens National Carbon Offset Standard ( NCOS).

South Poles märkningar är anpassade till internationella standarder såsom PAS 2060 – en ledande internationella standarden för koldioxidneutralitet, som skapades av British Standards Institution (BSI) 2014. De underliggande beräkningarna av växthusgaser (GHG) måste följa internationellt erkända standarder såsom GHG-protokollet eller ISO 14064-1.

F: Vilka utmaningar står företag inför om de bestämmer sig för att bli klimatneutrala och hur kan de hantera dessa utmaningar?

S: Den vanligaste frågan företag ställer sig är vart man ska börja någonstans. En robust GHG-inventering är utgångspunkten för alla följande steg i processen Företag måste därför först genomföra en detaljerad GHG-inventering för att kunna planera nödvändiga åtgärder.

Det finns också många frågetecken kring processen att sätta upp mål och identifiera kostnadseffektiva metoder för att minska utsläppen. Det kan vara svårt att övertala ledningen att bestämma konkreta mål. Här är det viktigt att ta upp vilka affärsmässiga fördelar det finns med att minska sina utsläpp, där tyngdpunkten bör ligga på förväntade besparingar och hur metoderna för att minska utsläppen ryms inom ramen för befintlig budget.

Efter att strategin fastlagts är det viktigt att få med sig alla interna intressenter – inte bara ledningen och också de anställda - som kan motiveras att minska organisationens utsläpp genom tex förändrat pendlingsbeteende eller beteende vad gäller affärsresor. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och ger förslag på kommunikationsverktyg utifrån vår egen GHG-rapport.

När det kommer till extern kommunikation är det viktigt att utveckla dedikerade kommunikationsstrategier för att undvika anklagelser om "green washing" och för att maximera fördelarna. Bästa sättet att undvika anklagelser om "green washing" är att välja en tillförlitlig partner för att garantera transparens och att den data som använts för att räkna på utsläppen är tillförlitlig. et bästa sättet att visa ditt klimatengagemang för dina kunder och andra externa intressenter är att använda en märkning som visar prov på detta– som t ex South Poles pingvinmärkning.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue