South Pole stödjer företag och offentliga institutioner som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete genom att erbjuda en dynamisk portfölj av konsulttjänster inom hållbarhet.

Vi kombinerar skräddarsydda lösningar med möjligheten att implementera ambitiösa klimatåtgärder världen över.

Hur South Poles konsulttjänster kring hållbarhet hjälper våra kunder

Parisavtalet och de globala målen för hållbar utveckling (SDGs) är två viktiga milstolpar i arbetet mot en mer hållbar värld med lägre koldioxidutsläpp. Ledande företag, finansinstitut och regeringar spelar en avgörande roll i denna utveckling. Vi hjälper våra kunder att förbereda sig för det här nya föränderliga landskapet som för med sig nya marknadsdrivare och intressentkrav som Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), CDP och initiativet Science Based Targets (SBTi).

Förstå, utforma, agera

South Poles experter hjälper våra kunder att förstå klimatförändringarnas utmaningar och utvecklar beprövade lösningar. utsläppsminskningsprogram, lösningar inom förnybar energi, impactfonder för företag, klimatåtgärder i leverantörskedjan, insetting och klimatkompensation

Med ett tydligt fokus på risker och möjligheter förknippade med klimatförändringarna ger våra experter också rådgivning kring konsekvenser och lösningar inom jordbruks-, skogs-, och vattenrelaterade frågor.

Ta reda på hur vi kan hjälpa er omställning genom att klicka på länkarna nedan.
Understand

FÖRSTÅ

Design

UTFORMA

Act

AGERA

Våra kunder

På South Pole arbetar vi med många olika kunder inom olika branscher. Varje kund står inför unika utmaningar. Vi arbetar tillsammans med kunden för att utveckla lösningar som passar dem:

  • Företag behöver genomlysa sina hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter och utforma lämpliga strategier som möjliggör effektiva åtgärder.
  • Finanssektorn efterfrågar information för att skydda investeringar mot klimatförändringarnas fysiska risker och omställningsrisker och behöver utvärdera hur de bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling och en koldioxidsnål ekonomi. Det finns också ett växande behov av att identifiera och utveckla lämpliga projektlösningar som underlättar en hållbar övergång för investerare.
  • Regeringar (nationella, regionala, städer), behöver stöd att skapa förutsättningar för att nå de globala målen för hållbar utveckling och de nationella klimatåtaganden (NDCs) i enlighet med Parisavtalet.

De fem främsta anledningarna till att kunder väljer att arbeta med oss

Global närvaro

Våra konsulter finns tillgängliga i många olika tidszoner, och för samman det globala nord med det globala syd.

Tack vare vår globala närvaro kan vi också mobilisera resurser till våra klimatåtgärder världen över (vår portfölj har över 700 projekt) och vi besitter även stor expertis inom de globala energimarknaderna.

Erkänd thought leader

Våra experter är drivande i de politiska diskussionerna kring klimatförändringarna och är thought leaders inom området.

Vi arbetar med skog, jordbruk, vatten och klimat och förutspår relaterade trender, som t.ex. plastföroreningar och skydd av biologisk mångfald.

En kombination av konsulttjänster och hållbarhetslösningar

Vi förser våra kunder med tillförlitlig information och beräkningar, men vi hjälper dem också att använda denna information för att vidta åtgärder.

Vi erbjuder strategisk rådgivning och hållbarhetslösningar som klimatkompensation och certifikat för förnybar el (RECs) under ett och samma tak.

Vårt arbete ger resultat genom konkreta klimatåtgärdsprogram i verksamheter och leverantörskedjor i olika delar av världen.

Förståelse över branschgränserna

Vi arbetar över branschgränserna och möjliggör kunskapsöverföring från en bransch till en annan. Vi värdesätter företagsinnovation, förstår vad som driver investerare och står nära den offentliga sektorn och deras arbete med politiska ramverk.

Marknadsförings- och kommunikationsstöd

Vårt marknadsförings- och kommunikationsteam hjälper våra kunder med allt från att utforma material till att kommunicera med de viktigaste intressenterna.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue