Kontakta oss

Spisar för maasajsamhällen

Skyddar inhemska skogar och förbättrar försörjningsmöjligheter

Kenya
project_image_301574.jpg

Maasailand omfattar idag ett område som spänner över stora delar av södra Kenya och norra Tanzania. Trots påtryckningar från regeringar att överge sin semi-nomadiska livsstil, har Maasai-folket upprätthållit gamla seder som bevarar deras unika kultur. Emellertid är den traditionella Maasai-metoden att laga mat över öppen vedeld tidskrävande, bidragande till avskogning och producerar betydande mängder rök inomhus - vilket utsätter kvinnor och barn för allvarliga hälsofaror i luftvägarna.

Plats
Kenya
Typ
Clean Cookstoves
Registry
Standards
new-gold-standard-logo-2.png gold-standard-global-goals-logo.png

Sustainable Development Goals

Good Health and Well-Being

28,000 people

now have access to cleaner cooking methods, greatly reducing the incidence of indoor smoke-related respiratory illness

Affordable and Clean Energy

5,650+ families

now have access to clean, thermal energy for sustainable cooking

Climate Action

14,500 tCO2e

reduced on average annually, through reduced emissions and avoided deforestation

Life on land

66% less

wood needed to fuel stoves, alleviating pressure on the Mau Forest

The Solution

Detta projekt har hittills distribuerat över 5500 effektiva spisar för att ersätta öppna eldstäder. Spisarna återspeglar traditionella vedeldningssmetoder, men kräver 66% mindre ved och minskar rökutsläppen avsevärt, vilket förbättrar den allmänna folkhälsan. Genom att minska utsläppen och bromsa avskogningen reducerar projektet tusentals ton koldioxidutsläpp varje år.

project_image_301574-5.jpg
project_image_301574-6.jpg
project_image_301574-7.jpg

The Impact

Genom att använda spisarna minskar Maasai-folket mängden rök som produceras vid matlagning inomhus, vilket begränsar deras exponering av farliga föroreningar som orsakar andningssjukdomar. Kvinnor och barn spenderar mindre tid på att samla ved och kan istället fokusera på att tjäna en inkomst respektive gå i skolan. Samtidigt minskar efterfrågan på ved från Mau Skogen - den största inhemska bergskogen i Östafrika.

Project ID: 301574