Projektutvecklingsstandarder

Vi utvecklar klimatprojekt enligt följande standarder:

  • GS (Gold Standard) En bästa praxis-metod och högkvalitativ koldioxidkreditetikett för både Kyoto och frivilligmarknader.
  • VCS (Verifiied Carbon Standard) En robust global standard och program för godkännande av pålitliga frivilliga kompensationer.
  • Social Carbon (tilläggsstandard) En standard för att verifiera frivilliga utsläppsminskningsprojekt för deras bidrag till hållbar utveckling.
  • CCBA (Climate, Community and Biodiversity) för skogsvårdsprojekt. En standard med mål att främja integrerade lösningar för markskötsel runt om i världen.
  • CDM (Clean Development Mechanism) innefattar Aktivitetsprogrammet PoAs. En mekanism definierad i Kyoto-protokollet för att stödja parter som inte finns inkluderade i Annex I för att uppnå hållbar utveckling.
  • JI (Joint Implementation) erbjuder parter ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att uppfylla sin del av Kyoto-överenskommelsen, medan värdparten drar fördel av utländska investeringar och teknologiöverföring.
  • NCOS (National Carbon Offset Standard of Australia). Den australiensiska regeringen introducerade standarden 2010 för att tillhandahålla nationella stadgar och konsumentmedvetenhet på den frivilliga koldioxidmarknaden.

- på djupet

GS (Gold Standard)

En bästa praxis-metod och högkvalitativ koldioxidkreditetikett för både Kyoto och de frivilliga marknaderna. Grundad som en internationell ideell organisation baserad i Schweiz driver Gold Standard Foundation en certifieringstjänst för Gold Standard-koldioxidkrediter. Fler än 60 NGO:s över hela världen stöder Gold Standards uppdrag att driva premiumåtgärdskvalitet och hållbar utveckling på koldioxidmarknaden. Alla dessa är engagerade i att med Gold Standard demonstrera - genom handlingar och skrivna överenskommelser - visa sin vilja att stöda en robust koldioxidmarknad som stimulerar hållbar utveckling. Gold Standard Foundation engagerar sig enbart med fullt transparent interaktion med aktörer, stödjare, bidragsgivare och sponsorer på koldioxidmarknaden.

Läs mer på Gold Standards hemsida

och ta en titt på några av våra Gold Standard projekt


VCS (Verified Carbon Standard)

VCS-programmet tillhandahåller en robust global standard och ett program för godkännande av trovärdig frivillig kompensation. VCS-kompensationer måste vara äkta, ytterligare, mätbara, permanenta, oberoende verifierade och unika. Verified Carbon Standard grundades av The Climate Group, International Emissions Trading Association, World Economic Forum och World Business Council 2005 och backas upp av världens största företag.

Läs mer på VCS hemsida

och ta en titt på några av våra VCS projekt


Social Carbon (tillägsstandard)

En standard för att certifiera frivilliga utsläppsminskningsprojekt för deras bidrag till hållbar ut-veckling. Social Carbon Standard utvecklades av Ecologica Institute för att certifiera frivilliga utsläppsminskningsprojekt för deras bidrag till hållbar utveckling. De grundas på principen att transparent värdering och övervakning av den sociala och miljömässiga prestationen i projekt kan förbättra den långsiktiga effektiviteten, och ger dessutom mervärde till den frivilliga ut-släppsminskningen som genereras. The Social Carbon Standard används vanligtvis tillsammans med en koldioxidredovisningsstandard, såsom VCS, The Climate, Community and Biodi-versity Standard, eller CDM.

Läs mer på Social Carbons hemsida

och ta en titt på några av våra Social Carbon projectCCBA (Climate, Community and Biodiversity) för skogsprojekt

Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) är ett partnerskap mellan internationella NGO:s och forskningsinstitut som vill stödja integrerade lösningar för markvård över världen. Med detta mål har CCBA utvecklad frivilliga standarder för att hjälpa till att formge och identifi-era markvårdsaktiviteter som samtidigt minimerar klimatförändringar, stödjer hållbar utveckling och bevarar den biologiska mångfalden. Den senaste upplagan av CCBA-standarderna publicerades 2005.

Läs mer på CCBAs hemsida

och ta en titt på några av våra CCBA projekt


CDM

CDM (Clean Development Mechanism) innefattar aktivitetsprogrammet PoAs. En mekanism definierad i Kyoto-protokollet för att assistera parter som inte finns inkluderade i Annex I för att uppnå hållbar utveckling. Under Clean Development Mechanism, kan utsläppsminskningspro-jekt i utvecklingsländer tjäna certifierade utsläppsminskningskrediter. CDM är huvudinkomstkällan för UNFCCC Adaptation Fund, som etablerades för att finansiera klimatanpassningsprojekt- och program.


JI

JI (Joint Implementation) erbjuder parter ett kostnadseffektivt sätt att uppfylla sin del av Kyoto-överenskommelsen, medan värdparten tjänar på utländska investeringar och teknologiöverföring.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue