Kontakta oss

Crow Lake vind

Ett unikt partnerskap som främjar gemensamt ägarskap och deltagande

USA
project_image_302559.jpg

Före projektet erhöll BEPC kraft från andra resurser i sin portfölj, som huvudsakligen bestod av fossila bränslen och andra förnybara energikällor. South Dakota, projektplatsen, är en av de bästa vindresurserna i USA.

Plats
United States
Typ
Wind power
Registry
Standards
vcs-standard-logo-with-title-south-pole.jpg

Sustainable Development Goals

Quality Education

Training of wind technicians

at MTI college, creating the next generation of renewables experts

Affordable and Clean Energy

513,000 MWh

of clean renewable energy generated on average per year

Industry, Innovation and Infrasctruture

108 wind turbines

installed thanks to the project

Climate Action

432,000 tonnes of CO2e

mitigated on average per year

The Solution

Crow Lake-projektet ligger på en 14 568 hektar stor mark öster om Chamberlain, South Dakota, och består av 108 st 1,5 MW vindkraftverk. Den totala installerade kapaciteten för projektet är cirka 162 MW, 1 MW betjänar cirka 800 bostäder, så vid full kapacitet kan 129 000 bostäder tillgodoses med ren elektricitet!

project_image_302559-3.jpg
project_image_302559-4.jpg
project_image_302559-5.jpg
project_image_302559-3.jpg
project_image_302559-4.jpg
project_image_302559-5.jpg

The Impact

Inget annat vindprojekt i landet har använt denna ägarstruktur, vilket har gett många fördelar för samhället kring Crow Lake-projektet. De lokala invånarna som är involverade i projektet har tagit tillfället i akt att få äganderätten till sin energiproduktion och se till att jobb och skatter förblir i det lokala området. Den lokala ekonomiska utvecklingen förstärks ytterligare tack vare att betalningar fördelas över flera markägare där projektet äger rum. Dessutom har studenter vid MTI nu möjlighet att få praktisk erfarenhet av att arbeta med vindkraftverk, vilket adderar ytterligare en dimension till studierna och hjälper dem att få ett jobb senare. Projektet ersätter energi från fossilt bränsle; och möter därmed de växande kraven med ren energi och bidrar till att driva en koldioxidsnål framtid i USA.

Project ID: 302559
Available Languages