Våra märkningar ökar ambitionsnivån och känns igen direkt.

South Pole erbjuder märkningar för klimatneutralitet till:

  • företag
  • produkter
  • evenemang

och märkningar för förnybar el till

  • företag
  • evenemang

South Poles märkningar är anpassade till internationella standarder som PAS 2060 - den ledande internationella standarden för att visa koldioxidneutralitet och som utarbetades 2014 av det brittiska standardinstitutet (BSi).

De underliggande beräkningarna av utsläpp växthusgaser (greenhouse gases, GHGs) måste följa erkända internationella standarder som GHG Protocol eller ISO 14064-1.

Dessutom erbjuder South Pole märkningen "klimatmedveten" till organisationer som vidtar klimatåtgärder men som inte uppnår klimatneutralitet eller köper 100% förnybar el.

Hur kan din organisation få en South Pole-märkning?

För att ta reda på vad du behöver göra för att uppfylla de standarder som krävs för att kunna använda någon av våra märkningar, kontakta oss eller läs våra tekniska riktlinjer.


Märkning: Anpassad till internationella standarder: Avgränsning:
Renewable Electricity Label Ja, anpassad till RE100 Täcker all förbrukad el
Climate Neutral Company Label Ja, nära anpassad till PAS 2060 Täcker utsläpp från företagets verksamhet, men inte utsläpp från produkter t.ex. råvaruframställning, användning av sålda produkter och avfallshantering
Climate Neutral Product Label Ja, nära anpassad till PAS 2060 Täcker utsläpp från en produkts livscykel
Climate Neutral Event Label Ja, nära anpassad till PAS 2060 Täcker utsläpp från evenemang, inklusive resor för publik/deltagare attendees
Climate Neutral Event Organisation Label Nej, men är anpassad till the Carbon Neutral Protocol Täcker utsläppen för att organisera evenemang, förutom resor för publik/deltagare
Climate Concious Label Nej Täcker alla utsläpp som den rapporterande enheten definierar och kompenserar med South Poles certifierade koldioxidkrediter

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue