Att utforma och utveckla nya projekt visar på ett djupare socialt och miljömässigt engagemang.

Organisationer kan lyfta sitt klimat- och hållbarhetsarbete genom att identifiera och finansiera nya projekt som är skräddarsydda efter deras specifika krav för att:

  • differentiera varumärke och produkter genom att minska den klimatpåverkan som direkt hänför sig till kärnverksamheten
  • uppnå betydande vinster i leverantörskedjan genom att minska riskerna och öka avkastningen och klimatresiliensen
  • engagera leverantörer i klimatstrategier
  • säkerställa leverans av reduktionsenheter i exklusiva, långfristiga avtal

Hållbara leverantörskedjor har många fördelar

Genom att utveckla projekt inom den egna leverantörskedjan, ibland kallat för "insetting", finansierar företag både utsläppsminskningar och upptag av växthusgaser tillsammans med sina intressenter.

Utöver att leverantörskedjan blir mer klimatresilient och kvaliteten på de producerade råvarorna blir bättre, kan dessa projekt också skydda försörjning, främja biologisk mångfald, stärka kvinnors ställning och förbättra den lokala hälsan.

Rent vatten till kaffebönder i Tanzania

Se på denna video om projektet som vi utvecklat tillsammans med COOP Schweiz i deras kaffeleverantörskedja.

Hantering av värdekedjans utsläpp på väg att bli norm

Huvudparten av företags utsläpp kommer inte från den egna affärsverksamheten. Vår analys av 115 ledande företag inom hållbarhet visade att i genomsnitt 74% av utsläppen kommer från deras värdekedjor.

Allt fler företag vidtar åtgärder för att hantera dessa utsläppskällor. Faktum är att alla företag vars klimatutsläpp i värdekedjan är större än 60% av de totala utsläppen och som har vetenskapsbaserade mål måste inkludera en plan för att minska dessa så kallade Scope 3-utsläpp.

90% av företagen med godkända vetenskapsbaserade mål försöker minska utsläppen i sin värdekedja

90% av företagen med godkända vetenskapsbaserade mål försöker minska utsläppen i sin värdekedja 90% av företagen med godkända vetenskapsbaserade mål försöker minska utsläppen i sin värdekedja

South Pole hjälper er att förstå er situation, utforma effektiva åtgärder och agera genom konkreta insatser och projekt.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue