South Pole har hjälpt en rad olika företag och offentliga organisationer att utforma påverkansfonder som fokuserar på sociala och miljömässiga aspekter.

Vi vägledde bland annat den norska regeringen vid utformningen och uppföljningen av Colombia Sustainability Fund.

Därutöver förvaltar South Pole påverkansfonder, såsom Swiss Technology Fund som ger bankgarantier till små och medelstora företag som säljer hållbara produkter och tjänster (t.ex. förnybar energi, energieffektivitet, avfallshantering) och som förvaltar flera miljarder kronor.

South Pole har över 10 års erfarenhet av utveckling av projekt för klimatkompensation och en viktig kärnkompetens är att kunna bedöma och inventera miljöpåverkan.

South Poles tjänster inom påverkansfonder innefattar:

  • Finansiell förvaltning
  • Förvärvsgranskning (due diligence) inför potentiella investeringar
  • Tekniskt stöd till företag och projekt
  • Uppföljning av påverkan från investeringar
  • Kapitalanskaffning
  • Kommunikation
  • Utveckling och utformning av fonder

Referenser:

Teknik och industri

Land och vatten

Referenser

Undisclosed Swiss commercial bank
Climate fund for climate neutrality
2019


Undisclosed European investor
Indonesia Hydro Impact Investments
2015–2018


WWF / Undisclosed private company
Fund for Low Carbon Project Investments
2009–2020


Swiss Federal Office for the Environment / Bundesamt für Umwelt (BAFU)
Technology Fund
2015–2020


Non-disclosed Colombian private company
Jaguar Connection Fund – Latin America
2017–2020


Various private companies
Sustainable Land Management Investments, Australia
2017–2019


European Institute of Technology (EIT) – Climate-KIC
Renewable Energy Impact Investment Facility
2016


European Institute of Technology (EIT) – Climate-KIC
Land4Impact Fund
2019


Innosuisse
Review of Funding Applications – Switzerland
2018–2021


Royal Norwegian Embassy in Colombia
External Appraisal of the Colombia Sustainability Fund
2017


Kommunalkredit Public Consulting
Carbon Project and Asset Development Facility for Asia
2006–2013


Luso Carbon Fund
Carbon facility management
2006–2012


Conservation International Foundation
Assessment for an International Carbon Fund
2011


Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue