Om South Pole

En global pionjär inom klimat och hållbarhet

South Pole Groups hållbarhetslösningar handlar om långt mer än bra PR. Vi hjälper våra kunder att öka sin lönsamhet och produktivitet, samtidigt som de bidrar till den globala klimatomställningen.

Från teori till praktik

Hållbarhet är alltjämt en relativt ung företeelse i stora delar av samhället och näringslivet. När South Pole Group grundades 2006 sökte sig de flesta kunder till oss för att det förväntades av dem snarare än att de såg den konkreta affärsnyttan av ett gediget klimat- och hållbarhetsarbete. Idag visar vi och våra framsynta kunder i både privat och offentlig sektor i över 20 olika länder, hur hållbarhet är en avgörande fråga nödvändighet för att lyckas i en alltmer globaliserad värld. Våra hållbarhetslösningar har bidragit till att öka lönsamheten för företag, skapat tiotusentals arbeten i utvecklingsländer och förbättrat levnads- och arbetsförhållanden för människor världen över.

Affärsnytta och hållbar utveckling går hand i hand

South Pole Groups framgångsrika resa visar tydligt att det går att skapa lönsamhet genom hållbarhet. Vårt uppdrag är att visa ert företag eller er organisation också kan göra det. Vi är privatägda och har vårt huvudkontor i Zürich, Schweiz. Våra 16 kontor globalt är bemannade med över 200 begåvade och multikulturella klimatexperter från över 20 olika länder.

Vi kan hjälpa er att uppnå era hållbarhetsmål

South Pole sätter stort fokus på att leverera konkreta och mätbara resultat. Nedan är några exempel på vad vi har uppnått hittills:

  • Sparat över 50 miljoner ton koldioxid
  • Utvecklat över 500 projekt inom förnybar energi, skogsbruk, jordbruk, och industri
  • Producerat över 35 000 GWh förnybar energi
  • Räddat över 17 000 hektar skog från avskogning
  • Skyddat eller återställt 250 000 km2 mark, vilket motsvarar ungefär lika mycket som Storbritanniens totala landyta
  • Skapat över 20 000 jobb i utvecklingsländer
  • Mobiliserat över 6 miljarder USD för investeringar i ren energi på tillväxtmarknader
  • Beräknat klimatpåverkan av investeringar med ett sammanlagt värde om 1,3 biljoner USD

Gör skillnad för både planeten och samhället

Genom att engagera South Pole Group visar du att du din verksamhet vill göra skillnad genom att tjäna såväl planeten som samhället, samtidigt som du ökar din lönsamhet och effektivitet. Vi är oerhört stolta över alla de kunder som genom åren anlitat oss. Läs mer om våra hållbarhetstjänster och om hur din organisation kan skapa lönsamhet genom hållbarhet!

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land