Interview with Renat Heuberger, CEO, South PoleFN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör en affärsmöjlighet värd biljoner dollar. Några av de främsta möjligheterna rör de globala systemen för energi, matförsörjning och markanvändning. De globala målen är starkt kopplade till Parisavtalet och dess mål att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 °C. Om detta mål inte nås riskerar upp till 24 biljoner USD, nästan 20 % av alla finansiella tillgångar, att gå förlorade.

På South Pole arbetar vi med företag och regeringar runt om i världen. Baserat på vår långa erfarenhet av klimatrisker och möjligheter i kombination med ett systematiskt arbete inom ramen för internationellt vedertagna och ambitiösa standarder för utsläppsminskningar bistår vi företag och organisationer att förverkliga hållbarhetsmål.

Vårt mål: Att mobilisera klimatfinansiering

Finansiering av målen i Parisavtalet kräver en grundläggande förändring av den globala ekonomin. Vår framgång ligger i att omfördela kapital i stor skala, frigöra betydande investeringar, vara pragmatiska och tillvarata möjligheter.

Vår vision: Klimatomställning för alla

Den moraliska motiveringen för klimatåtgärder är uppenbar – att misslyckas med att besegra utmaningarna med klimatet och den hållbara utvecklingen skulle försätta hundratals miljoner människor i fattigdom, med förödande sociala och ekonomiska konsekvenser på hela jorden. Dessutom skapar klimatinitiativ redan miljoner nya, gröna jobb i olika sektorer. Klimat och mänsklig utveckling är två sidor av samma mynt. South Pole vill bidra till en värld där det ses som en självklarhet att företag, regeringar och samhällen genomför ambitiösa klimatåtgärder.

Vår mission: Vi påskyndar omställningen till ett klimatsmart samhälle

Vårt team på över 350 experter globalt utvecklar innovativa lösningar anpassade till specifika branscher och organisationer. Vi bevakar kontinuerligt den snabbföränderliga klimatpolitiken och lagstiftningen. Att ha en helhetsbild är centralt för oss och våra kunder. Lika viktigt är det att identifiera och genomföra åtgärder i verkligheten, med varaktiga positiva effekter på miljön, samhällen och därigenom affärer.

Vår påverkan: Vi stöttar planeten och en hållbar ekonomi

Tillsammans med våra kunder har vi hittills uppnått följande:

 • Påverkat 20 miljoner människor runt om i världen positivt - motsvarande Sri Lankas befolkning
 • Sparat över 170 miljoner ton koldioxid - ungefär lika mycket som de årliga växthusgasutsläppen i den amerikanska delstaten New York
 • Utvecklat över 700 klimatprojekt inom bl a förnybar energi, skogsbruk, jordbruk och industri
 • Beräknat klimatavtrycket av investeringar värda över 2 biljoner USD - i ekonomiska termer ungefär dubbelt så mycket som Indonesiens BNP
 • Mobiliserat investeringar i grön energi värda över 15 biljoner USD - motsvarande Uruguays årliga stadsbudget
 • Möjliggjort produktion av mer än 140 000 GWh förnybar energi - nästan lika mycket som hälften av den årliga elförbrukningen i Storbritannien
 • Skyddat eller återställt över 55 000 km2 av mark - motsvarande Togs landyta
 • Bidragit till att skapa ca 100 000 jobb i utvecklingsländer - ungefär lika många som antalet anställda på The Coca-Cola Company

Vår historia: Att se klimatförändringar som en möjlighet

År 2006 grundade fem unga sociala entreprenörer South Pole. Redan från starten var mångfald, partnerskap och entreprenörskap företagets kärnvärden – och de fortsätter att vara drivkraften bakom South Poles framgångar idag.

South Pole har alltid stått för en gemensam övertygelse: att vår ekonomi och våra samhällen bara kan frodas om företag kan integrera hållbarhet och miljö i kärnan av sina verksamheter.

De fem grundarna hade alla studerat på den prestigefyllda tekniska högskolan ETH i Schweiz, och bidrog med sina unika perspektiv på hur man kunde möta klimatförändringen: från att främja förnybar energi och skydda skogar, mark och vatten, till att stötta marknadsdrivna initiativ för företag och investerare. De upptäckte snabbt att dessa perspektiv, födda ur olika vetenskapsgrenar, kunde fungera tillsammans som en helhet.

Efter att framgångsrikt ha grundat den icke-vinstdrivande organisationen Myclimate, bestämde de sig för att positionera klimatförändringen som en affärsmöjlighet för visionära företag – och därmed föddes South Pole.

Motiverade av sin tro på en hållbar värld byggde grundarna ett snabbt växande företag med en global räckvidd. Våra medarbetare representerar över 30 olika nationaliteter och har tvärvetenskapliga bakgrunder, examen från toppuniversitet och erfarenheter från både den offentliga och privata sektorn.

Milstolpar

 • 2006: South Pole grundas i Zürich
 • 2007: South Pole öppnar kontor i Beijing och Bangkok
 • 2008: South Pole öppnar kontor i Mexico City och Jakarta
 • 2009: South Pole öppnar kontor i New Delhi
 • 2009: Corisol Holding förvärvar en liten minoritetsandel i South Pole
 • 2010: South Pole öppnar kontor i Medellín
 • 2011: South Pole investerar i VNEEC, Vietnam
 • 2011: South Pole tilldelas utmärkelsen Årets socialentreprenör av WEF Schwab Foundation
 • Sedan 2011: South Pole tilldelas utmärkelsen “Bästa projektutvecklare 2011–2018" av Environmental Finance
 • 2012: South Pole investerar i Climate Friendly, Australia
 • 2012: South Pole får ett erkännande av staden Sydney i Australien för hållbara initiativ, affärer och överstatliga organisationer
 • 2013: South Pole tilldelas Hållbarhetspriset för SMF av Zürich kantonalbank
 • 2013: South Pole öppnar kontor i Stockholm
 • Sedan 2014: South Pole blir en del av World Economic Forum's Expert Networks
 • 2014: South Pole blir en nära partner till Climate-KIC; EU:s största plattform för klimatinnovation
 • 2016: South Pole öppnar kontor i London
 • 2017: South Pole säljer enheten “Climate Neutral Investments" till Institutional Shareholder Services Inc. (ISS)
 • 2017: South Pole är UNFCCC:s officiella partner på klimatkonferensen COP 23 i Bonn, Tyskland
 • 2018: South Pole öppnar kontor i Amsterdam och Singapore
 • 2019: South Pole avyttrar majoriteten av andelarna i den australiensiska projektutvecklaren Climate Friendly
 • 2019: South Pole öppnar kontor i New York
 • 2020: South Pole öppnar kontor i Berlin

Partnerskap och Medlemskap

 • Alliance for Water Stewardship
 • Coalition for Private Investment in Conservation
 • EU:s Climate-KIC ("core partner")
 • International Emissions Trading Association
 • International Insetting Platform
 • Swiss Cleantech
 • Swiss Platform for Sustainable Cocoa
 • Tropical Forest Alliance 2020
 • FN:s Global Compact
 • Världsbankens Carbon Pricing Leadership Coalition
 • World Economic Forum
 • World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Utvecklingslösningar i världen

Vi har svaren på alla dina hållbarhetsfrågor.

Projektöversikt
Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue