March 08, 2018

Klarabergsviadukten 63, Stockholm, Sverige

Agenda 2030

Parisavtalet och klimatfinansieringens roll - hur kan icke-statliga aktörer och företag visa vägen?
Agenda 2030

South Pole och Världsnaturfonden WWF bjuder in till ett seminarium vars syfte är att belysa den viktiga roll som icke-statliga aktörer och företag spelar för att påskynda klimatomställningen och Agenda 2030. Seminariet gästas bl a av den ideella Schweiz-baserade stiftelsen Gold Standard, som bildades i syfte att certifiera miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i klimatprojekt och för klimatkompensation. Seminariet hålls huvudsakligen på svenska men kommer att ha inslag på engelska, då utländska talare medverkar.

Registrera dig!

Program:

13:30-14:00 Registrering och kaffe

14:00-14:05 Välkommen
Stefan Henningsson, klimatrådgivare Världsnaturfonden WWF och Jens Olejak, vd South Pole Sweden AB
Moderator: Jessica Cederberg Wodmar, JCW Kommunikation

14:05-14:20 Öppningsanförande av energiministern
Världen efter Parisavtalet: hur ser spelplanen ut, vad behöver göras och vem ska göra det? Vilken roll och vilket ansvar har icke-statliga aktörer och företag och varför är det bråttom?
Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister

14:20-14:45 Vikten av att mobilisera icke-statliga organisationer och företag för att uppnå FN:s hållbarhetsmål
FN:s 17 globala mål: hur hänger de ihop och vad kommer att krävas för att genomföra och finansiera dem?
Vad måste företag och organisationer rent konkret göra för att bidra till de globala målen och klimatomställningen?
Jan Eliasson, f.d. vice generalsekreterare i FN

14:45-15.10 Gold Standard for the Global Goals – en premiummärkning som går bortom klimatnytta
Gold Standard är en global ideell stiftelse som grundades av bland andra WWF i syfte att skapa en certifieringsstandard som uppfyller strikta kriterier när det gäller klimatnytta men också med avseende på andra sociala och miljömässiga aspekter. Mot bakgrund av detta har den nya standarden Gold Standard for the Global Goals utformats. Vilken roll spelar denna nya standard för att påskynda omställningen i enlighet med såväl Parisavtalet som hållbarhetsmålen och hur mäter man nyttan?
Sandra Genée, chef för partnerskap och affärsutveckling Gold Standard Foundation

15:10-15:30 Fikapaus

15:30-16:00 Klimatfinansiering – en viktig pusselbit i den globala klimatomställningen
Klimatfinansiering och definitioner: Vad är klimatfinansiering och hur ska det göras? Hur viktig roll spelar klimatprojekt och klimatkompensation? Vad betyder begrepp som additionalitet, spårbarhet och verifierbarhet?
Patrick Bürgi, Partner och medgrundare South Pole

16:00-16:50 Paneldiskussion: hur kan icke-statliga organisationer och företag bidra till klimatomställningen och Agenda 2030?
Representanter från civilsamhället och näringslivet presenterar goda exempel och diskuterar olika möjliggörare och hinder för att driva ett offensivt klimat- och hållbarhetsarbete.
Stefan Henningsson, WWF, Patrick Bürgi, South Pole, Sandra Genée, Gold Standard, Pär Holmgren, Länsförsäkringar, Christoffer Fröberg, Svenska Postkodlotteriet

16:50-17:00 Avslutande reflektioner från moderatorn

17:00-18:00 Mingel
Dryck och tilltugg serveras.

2018-03-08 00:00:00 2018-03-08 00:00:00 Europe/Stockholm Agenda 2030 South Pole och Världsnaturfonden WWF bjuder in till ett seminarium vars syfte är att belysa den viktiga roll som icke-statliga aktörer och företag spelar för att påskynda klimatomställningen och Agenda 2030. Seminariet gästas bl a av den ideella Schweiz-baserade stiftelsen Gold Standard, som bildades i syfte att certifiera miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i klimatprojekt och för klimatkompensation. Seminariet hålls huvudsakligen på svenska men kommer att ha inslag på engelska, då utländska talare medverkar. Klarabergsviadukten 63, Stockholm, Sverige

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue