Kontakta oss

Utveckla klimatprojekt

Tillsammans kan vi skydda naturen, stödja lokalsamhällen och samtidigt bekämpa klimatkrisen.

Vi erbjuder markägare, lokalsamhällen, naturskyddsorganisationer och andra aktörer som vill vara med och bidra till klimatfinansiering en möjlighet att utveckla egna projekt.

Som ett miljöföretag med globala resurser och expertis kan South Pole erbjuda en hållbar och kompletterande inkomstkälla för att finansiera projekt som stödjer bevarande- och återställning av mark, storskaliga naturbaserade projekt eller projekt för hållbar teknologi.

Läs mer nedan för att ta reda på om ert projekt är kvalificerat.

Bevarande och återställande projekt

South Pole anser att naturbaserade lösningar bör vara en central del av den gröna återhämtningen efter COVID. Vi vill underlätta klimatfinansiering för skogsbruks- och markanvändnings projekt som syftar till att skydda vilda djur och växter, och som stödjer lokalsamhällen och skapar hållbara ekono

Minimikrav

Som er projektpartner hjälper vi till att kanalisera finansiering till projektet och tillhandahållerteknisk kunskap för mätning och övervakning samt överser intäkterna som reduktions enheterna i projektet åstadkommer. Genom att utveckla reduktionsenheter från ett projekt får ni en extra inkomst som stödjer verksamheter för att rädda planeten. 

För att ett projekt ska anses behörigt för vårt program måste det uppfylla något av följande minimikrav?.

 • Ekosystems främjande - minst 10 000 hektar skog eller mer än 5 000 hektar kolrika ekosystem, t.ex. torvmarker eller mangroveskogar.
 • Återställningsprojekt - måste ha potential att återställa minst 1 200 hektar.

Varför arbeta med South Pole?

South Pole verkar i gränslandet mellan investerare från den privata sektorn och verkställande smarbetspartners. Vi letar efter projekt som kräver förhandsfinansiering och expertis för att generera certifierade utsläppsminskningar.

Som en internationell utvecklare av redukstionsenheter, har vi möjlighet att genomföra transaktioner för klimatfinansieringöver hela världen. 

Vårt team strukturerar, finansierar och hjälper till att genomföra NBS projektutvecklingsarbete på ett effektivt sätt.

Vad får ni ut av det?

För att bygga och genomföra innovativa lösningar för att hantera klimatförändringarna kommer utvalda projekt eller partners att få stöd för finansieringsalternativ, teknisk vägledning samt rådgivning som täcker hela processen.

Den sökande har det fulla ansvaret för genomförandet av projektet, och South Pole kommer att vägleda er från genomförandet till utfärdande av verifierade koldioxidkrediter och löpande övervakning.

Vi erbjuder även möjligheten att gå med i en "community of practice", där South Pole och andra relevanta partners b.la erbjuder stöd till specifika projekt, utbildningstillfällen, inklusive grundläggande utbildningsstöd till alla sökande.

Detaljerade projektkrav

REDD+ (skydd och bevarande av skog)

 • Fokus ligger på storskaliga projektområden > 50 000 hektar bestående skog (eller mer än 7 500 hektar i kolrika miljöer som torv eller mangroveskogar).
 • En utarbetad plan för skogsrestaurering/förvaltning eller att partnerorganisationen har kapacitet att skapa en sådan plan med begränsat tekniskt stöd.
 • Har väletablerade och positiva relationer med samhällen i projektets närområde.

Allmänna krav

 • Tydlig förståelse för socioekonomiska och biofysiska drivkrafter för avskogning.
 • Påvisbar kapacitet att ta itu med dessa drivkrafter.
 • Påvisbar förståelse för lokal och regional ekologi.
 • Markinnehav och säkrade reduktionsenheter eller påvisbar förståelse för processen för att säkra dessa rättigheter.

Observera: Vi behöver kartor över projektområdet (kartfilerna är av följande typer: .kml, .kmz eller .shp).

Önskvärt: Verksamheten kommer att skapa/skydda livsmiljöer för utrotningshotade arter.

Restaurering av skog

 • Möjlighet att återställa minst 500 hektar per år under 10 år
 • Påvisbar erfarenhet av restaurering som kan byggas ut och skalas upp - minst 500 hektar som redan förvaltas genom restaurering.
 • En utarbetad plan för skogsrestaurering/förvaltning eller att partnerorganisationen har kapacitet att skapa en sådan plan med begränsat tekniska stöd.
 • Om återbeskogningen sker i en kommersiell plantage - måste den antingen ha FSC eller ha minst 10 % icke-kommersiella områden för bevarandeändamål.
 • Det får inte vara en monokulturell plantage.
 • Den bör planteras med en betydande andel inhemska trädsla

Hur ansöker man?

Fyll i vårt onlineformulär för stödberättigande

Att ett projekt uppfyller de grundläggande kraven ger ingen garanti för stöd eller partnerskap med South Pole.

Samtliga inlämnde ansökningar under en månad granskas vid månadens slut. De sökande underrättas om status efter följande kalendermånaden. Ansökan kommer att vara öppna tills vidare.

Är ditt projekt stödberättigat?

Ansök nu här

För frågor, kontakta sourcing.rfp@southpole.com

Storskaliga naturbaserade lösningar

Samarbeta med South Pole för att dra nytta av vår fond som inrättats speciellt för att genomföra eller uppgradera naturbaserade klimatåtgärder. Vi tillhandahåller teknisk expertis för att mäta, övervaka och värdera de utsläppsminskningar som projektet åstadkommer.

Minimumskrav

South Pole blir er partner i klimatfinansieringen, vi tillhandahåller teknisk kunskap för mätning, övervakning samt överser intäkterna som reduktions enheterna i projektet åstadkommer. Genom att utveckla reduktionsenheter från ett projekt får ni en extra inkomst som stödjer verksamheter för att rädda planeten. 

Uppfyller era projekt något av följande minimikrav?.

 • Projekt för skydd av ekosystem - minst 50 000 hektar stående skog eller mer framträdande än 7 500 hektar kolrika ekosystem, t.ex. torvmark eller mangroveskog.
 • Restaureringsprojekt - måste ha potential att återställa minst 500 hektar per år under 10 år.

Varför arbeta med South Pole?

South Pole verkar i gränslandet mellan investerare från den privata sektorn och verkställande samarbetspartners. Vi letar efter projekt som kräver förhandsfinansiering och expertis för att generera certifierade utsläppsminskningar. Som en internationell utvecklare av redukstionsenheter, har vi möjlighet att genomföra transaktioner för klimatfinansiering över hela världen. Vårt team strukturerar, finansierar och hjälper till att genomföra utvecklingsarbete för NBS projekt på ett effektivt sätt.

Vad får ni ut av det?

För att bygga och genomföra innovativa lösningar för att hantera klimatförändringarna kommer utvalda projekt eller partners att få stöd för finansieringsalternativ, teknisk vägledning samt rådgivning som täcker hela processen.

Den sökande har det fulla ansvaret för genomförandet av projektet, och South Pole kommer att vägleda er från genomförandet till utfärdande av verifierade koldioxidkrediter och löpande övervakning.

Vi erbjuder även möjligheten att gå med i en "community of practice", där South Pole och andra relevanta partners b.la erbjuder stöd till specifika projekt, utbildningstillfällen, inklusive grundläggande utbildningsstöd till alla sökande.

Detaljerade projektkrav

REDD+ (skydd och bevarande av skog)

 • Fokus ligger på storskaliga projektområden > 50 000 hektar bestående skog (eller mer än 7 500 hektar i kolrika miljöer som torv eller mangroveskogar).
 • En utarbetad plan för skogsrestaurering/förvaltning eller att partnerorganisationen har kapacitet att skapa en sådan plan med begränsat tekniskt stöd.
 • Har väletablerade och positiva relationer med samhällen i projektets närområde.

Allmänna krav

 • Tydlig förståelse för socioekonomiska och biofysiska drivkrafter för avskogning.
 • Påvisbar kapacitet att ta itu med dessa drivkrafter.
 • Påvisbar förståelse för lokal och regional ekologi.
 • Markinnehav och säkrade reduktionsenheter eller påvisbar förståelse för processen för att säkra dessa rättigheter.

Observera: Vi behöver kartor över projektområdet (kartfilerna är av följande typer: .kml, .kmz eller .shp).

Önskvärt: Verksamheten kommer att skapa/skydda livsmiljöer för utrotningshotade arter.

Restaurering av skog

 • Möjlighet att återställa minst 500 hektar per år under 10 år
 • Påvisbar erfarenhet av restaurering som kan byggas ut och skalas upp - minst 500 hektar som redan förvaltas genom restaurering.
 • En utarbetad plan för skogsrestaurering/förvaltning eller att partnerorganisationen har kapacitet att skapa en sådan plan med begränsat tekniska stöd.
 • Om återbeskogningen sker i en kommersiell plantage - måste den antingen ha FSC eller ha minst 10 % icke-kommersiella områden för bevarandeändamål.
  • Det får inte vara en monokulturell plantage.
  • Den bör planteras med en betydande andel inhemska trädsla

Hur ansöker man?

Fyll i vårt onlineformulär för stödberättigande

Att ett projekt uppfyller de grundläggande kraven ger ingen garanti för stöd eller partnerskap med South Pole.

Samtliga inlämnde ansökningar under en månad granskas vid månadens slut. De sökande underrättas om status efter följande kalendermånad. Ansökan kommer att vara öppnen tills vidare.

Är ditt projekt stödberättigat?

Ansök här

För frågor, kontakta sourcing.rfp@southpole.com

Förnybar energi, samhällsbaserade projekt, industriella processer och transporter.

Skydda miljön, främja miljövänliga företag, stärka lokalsamhällen och bekämpa klimatkrisen - tillsammans.

Minimikrav

Vi erbjuder ideella organisationer, lokalsamhällen, företag och andra aktörer som bidrar till miljöskydd, möjligheten att få tillgång till klimatfinansiering och skaffa en ytterligare hållbar intäkt genom att utveckla certifierade klimatprojekt.

Läs vidare för att ta reda på om ditt projekt eller initiativ är berättigat att dra nytta av denna möjlighet.

Varför arbeta med South Pole?

Som en internationell utvecklare av redukstionsenheter, har vi möjlighet att genomföra transaktioner för klimatfinansiering över hela världen.

Vårt team strukturerar, finansierar och hjälper till att genomföra utvecklingsarbete för NBS projekt på ett effektivt sätt.

Vad får ni ut av det?

För att bygga och genomföra innovativa lösningar för att hantera klimatförändringarna kommer utvalda projekt eller partners att få stöd för finansieringsalternativ, teknisk vägledning samt rådgivning som täcker hela processen.

Den sökande har det fulla ansvaret för genomförandet av projektet, och South Pole kommer att vägleda er från genomförandet till utfärdande av verifierade reduktionsenehter och löpande övervakning.

Vi erbjuder även möjligheten att gå med i en "community of practice", där South Pole och andra relevanta partners b.la erbjuder stöd till specifika projekt, utbildningstillfällen, inklusive grundläggande utbildningsstöd till alla sökande.

Hur ansöker man?

Fyll i en online ansökan här. Ansök nu

Ansök här

Hitta relaterade tjänster och lösningar

project_image_302752-4.jpeg

Upptäck våra projekt

Utforska ett urval av våra certifierade projekt för klimatåtgärder. De ger mätbara fördelar för att skapa hälsosamma ekosystem, blomstrande samhällen och välmående ekonomier.

landowners.jpeg

Utveckla klimatprojekt med South Pole

Sedan 2006 har South Pole arbetat med hundratals markägare, lantbrukare och naturskyddsorganisationer för att identifieraoch stödja utsläppsminskningar genom olika naturbaserade miljöprojekt i hela världen.

carbon-credits-banner.jpg

Finansiera klimatåtgärder via koldioxidkrediter

Genom att stödja certifierade projekt runt om i världen främjar du trovärdiga klimatåtgärder och hållbar utveckling.

Available Languages