Kontakta oss

Vichadas hållbara plantage

Trädplantering för att motverka klimatförändringarna och minska trycket på hotade naturliga ekosystem

Colombia
david-waite-guwnmcvbtf4-unsplash.jpg

Projektet är inbäddat i Orinoco-flodens avrinningsområde, som har en otrolig biologisk mångfald och där det finns två akut hotade ekosystem. Faktum är att Colombia är det land i världen som har näst störst biologisk mångfald per kvadratkilometer, och här finns omkring 10 procent av världens flora och fauna. Ändå ökar avskogningen kraftigt. År 2020 skövlades ett skogsområde som var dubbelt så stort som New Yorks stad, främst på grund av boskapsuppfödning, ohållbara jordbruksmetoder och skogsavverkning. Det krävs därför brådskande lösningar för att landet ska kunna skydda sina återstående skogar och minska sina utsläpp av växthusgaser.

Plats
Colombia
Typ
Afforestation, Reforestation Revegetation (ARR)
Register
Standarder
standard-logo-vcs---ccbs.png vcs-standard-logo-with-title-south-pole.jpg

Globala målen för hållbar utveckling (SDG)

4. God utbildning för alla

25 tekniska utbildningar har hållits

mellan 2011-2020, om ämnen som plantering, övervakning och säkerhet på arbetsplatsen

5. Jämställdhet

35 kvinnor anställda

i en bransch som vanligtvis domineras av män

8. Anständiga arbetsvillkor arbete och ekonomisk tillväxt

193 nya jobb skapades

som bidrar till lokal utveckling i regionen

13. Bekämpa klimatförändringar

29 000 ton CO2e årligen

har hittills bundits upp i genomsnitt sedan projektet startade

15. Ekosystem och biologisk mångfald

3 102 hektar förstörd mark har återställts hittills

som bidrar till att minska trycket på den gamla skogen och skydda livsmiljön för utrotningshotade vilda djur

Lösningen

Puerto Carreño-projektet är utformat för att skapa ett kommersiellt livskraftigt alternativ till omfattande boskapsuppfödning som har lett till att stora delar av projektområdet har förstörts. För att göra detta ökar projektet skogstäckningen i regionen, binder kol och producerar hållbart timmer. Under överinseende av lokala experter planterar, underhåller och skördar nästan 200 lokalanställda noggrant utvalda inhemska trädarter på 3 000 hektar!

project_image_302572-3.jpeg
project_image_302572-4.jpeg
project_image_302572-33.jpg
project_image_302572-34.jpg
project_image_302572-35.jpg
project_image_302572-36.jpg
project_image_302572-37.jpg
project_image_302572-38.jpg
project_image_302572-39.jpg
project_image_302572-40.jpg
project_image_302572-41.jpg
project_image_302572-3.jpeg
project_image_302572-4.jpeg
project_image_302572-33.jpg
project_image_302572-34.jpg
project_image_302572-35.jpg
project_image_302572-36.jpg
project_image_302572-37.jpg
project_image_302572-38.jpg
project_image_302572-39.jpg
project_image_302572-40.jpg
project_image_302572-41.jpg

Verkan

Projektet har lett till en förändring av hur marken används, så att den åter blir en hälsosam kolsänka. Genom att producera timmer med metoder som uppfyller de högsta miljöstandarderna och främja bevarandet av korridorer för vilda djur, minskar projektet trycket på de rika omgivande naturliga ekosystemen - inklusive sällsynta, översvämmade palmlundar - eftersom de inte längre avverkas för timmer eller röjs för jordbruk. Detta skyddar livsmiljön för fyra hotade eller akut hotade arter i regionen, inklusive jätteuttern. Eftersom projektet är baserat i ett område med få formella möjligheter till arbete tas projektets tekniska utbildningsprogram och arbetstillfällen dessutom väl emot av människor som bor i närheten. Utöver detta har andra inkomstgenererande initiativ som biodling och hantverk lanserats för att säkerställa att lokala samhällen inte behöver förlita sig på ohållbara metoder för att få ekonomin att gå ihop.

Project ID: 302572
Available Languages