Kontakta oss
Rena spisar: en av de viktigaste klimatlösningarna du aldrig har hört talas om
12 April 2023

Rena spisar: en av de viktigaste klimatlösningarna du aldrig har hört talas om

7 minuters läsning
Företags Klimatåtgärder Projektberättelser
South Pole Editorial Team Ledande expert på koldioxidprojekt och klimatrådgivning

Hur vi lagar mat har stor betydelse för de globala klimat- och utvecklingsmålen. Faktum är att det är praktiskt taget omöjligt att uppnå dessa mål utan att ändra den utrustning som familjer använder för att tillaga sina måltider.

Det är därför vi idag är i Maputo i Moçambique för att lära oss mer om ett projekt för rena spisar som gör skillnad inte bara för lokalsamhällena utan även för vår planet.

Vi träffar några av de tekniska experterna bakom projektet, däribland Telma Alage, Technical Field Expert på CarbonSink Mozambique (en del av South Pole), Florência Saide och Osvaldo Machava, lokala tillverkare av köksspisar och projektpartners. Följ med oss när vi utforskar vilken påverkan rena spisar har och träffar de människor som driver detta viktiga initiativ framåt.

Klimatfinansiering förbättrar tillgången till rena matlagningsmetoder för lokalsamhällen runtom i världen, från att erbjuda subventioner till att hjälpa små tillverkare att använda mer hållbara material och skala upp sin verksamhet.

Klimatfinansiering förbättrar tillgången till rena matlagningsmetoder för lokalsamhällen runtom i världen, från att erbjuda subventioner till att hjälpa små tillverkare att använda mer hållbara material och skala upp sin verksamhet.

Hur vi lagar mat viktigt både för vår hälsa och för miljön, men det är ett område som är i stort behov av investeringar

Matlagning är en fundamental del av livet. Ändå saknar miljarder människor ett säkert sätt att tillaga sina måltider på. Enligt WHO förlitar sig fortfarande 2,4 miljarder människor på öppna vedeldade eldstäder och ineffektiva spisar för att laga sin mat. Detta genererar utsläpp av "svart kol" som är upp till 1 500 gånger mer potent än CO2. Faktum är att över 120 megaton klimatföroreningar produceras från ineffektiva spisar och öppna eldar varje år. Det motsvarar utsläppen från förbränning av över 260 miljarder kilo kol.

Många människor i Moçambique förlitar sig på ineffektiva öppna metallspisar för att laga sin mat. Genom att byta ut dessa dåligt isolerade spisar, som kräver stora mängder ved, mot effektiva alternativ med renare förbränning skulle man kunna minska mängden bränsle som behövs och minska utsläppen.

Många människor i Moçambique förlitar sig på ineffektiva öppna metallspisar för att laga sin mat. Genom att byta ut dessa dåligt isolerade spisar, som kräver stora mängder ved, mot effektiva alternativ med renare förbränning skulle man kunna minska mängden bränsle som behövs och minska utsläppen.

Förutom att släppa ut växthusgaser kräver traditionella spisar stora mängder ved eller träkol, vilket skapar ett stort tryck på skogarna. I Maputo, Moçambiques huvudstad vid kusten, är det inte annorlunda. Först när man känner doften av den salta havsluften vet man att man närmar sig staden. Men det andra man känner är lastbilarna som är lastade med säck efter säck med svart träkol. Detta träkol tillverkas huvudsakligen genom att man hugger ner de allt mindre skogarna som omger huvudstaden och för att använda som bränsle i människors hem. I Moçambique har mindre än 5 procent av befolkningen tillgång till rena bränslen och tekniker för matlagning.

Lastbilar lastade med säckar med träkol kantar vägarna som leder in till Maputos centrum i Moçambique.

Lastbilar lastade med säckar med träkol kantar vägarna som leder in till Maputos centrum i Moçambique.

Enligt Clean Cooking Alliance kommer 2 miljarder människor fortfarande att sakna tillgång till rena matlagningsmetoder år 2030 om insatserna inte ökas, vilket kommera göra det omöjligt att uppnå de globala utvecklings- och klimatmålen och äventyrar miljarder dollar i naturbaserade investeringar.

Det är här som klimatfinansiering spelar en roll.

Florencia förklarar att det här arbetet är det första formella jobbet för några av deras anställda. Förutom att de får utbildning får de också ett bankkonto och andra viktiga förmåner, såsom socialförsäkring och livförsäkring.

Florencia förklarar att det här arbetet är det första formella jobbet för några av deras anställda. Förutom att de får utbildning får de också ett bankkonto och andra viktiga förmåner, såsom socialförsäkring och livförsäkring.

Användning av smart, lokalt anpassad teknik för att skapa och spåra positiv klimatpåverkan.

Användningen av traditionella spisar och öppna eldstäder för matlagning bidrar till utsläpp av skadliga växthusgaser som koldioxid, metan och kol. Rena spisar är däremot utformade för att brinna mer effektivt och nå högre temperaturer, vilket minskar den mängd bränsle som behövs och de utsläpp som genereras.

Telma Alage förklarar varför spisarna fortfarande använder träkol, om än i mycket mindre utsträckning: "Folk tycker om att laga mat på träkol för den smak det ger. Om vi erbjöd något annat skulle de vara mindre benägna att använda det. Nyckeln till ett framgångsrikt spisprojekt är att lyssna på de lokala behoven och anpassa spisarna därefter."

I Maputo-projektet förklarade teamet stolt hur nästan alla delar av spisarna tillverkas här i Moçambique och att inget går till spillo. Till och med metallspånen från gjutningen av spisens invändiga utrymme smälts ner för att göra handtagen, och alla bitar av bruten lera som inte klarat bränningen ges till kommunen för att fylla igen potthål. Men teamet hoppas snart kunna göra projektet ännu mer cirkulärt: "Vi hoppas kunna uppgradera och skaffa en ny maskin som maler den trasiga keramiken till pulver så att vi kan tillsätta den i leran igen för att öka värmebeständigheten", säger Florencia Saide.

Klimatfinansiering kan bidra till att frigöra finansiering, så att välskötta projekt enkelt kan skalas upp

Varje spis har ett unikt serienummer som gör att den kan spåras och dess användning följas när den har sålts. Teamet använder en app som har utvecklats speciellt för projektet för att registrera data om hur mycket träkol som sparas. Under en vecka besöker teamet spisens nya användare och väger allt träkol som de använder; utifrån detta kan vi beräkna de utsläpp som undvikits. Tredjepartsrevisioner och regelbunden övervakning garanterar att utsläppsminskningarna är verkliga, permanenta och når bortom business as usual.

Varje spis har ett unikt serienummer som teamet använder för att spåra hur spisarna används och beräkna de utsläpp som sparas.

Varje spis har ett unikt serienummer som teamet använder för att spåra hur spisarna används och beräkna de utsläpp som sparas.

"Klimatfinansiering har inneburit att vi kan förbättra kvaliteten på de material vi använder. De här spisarna används för matlagning varje dag, så att uppgradera dem till mer robusta material som aluminium, har inneburit att spisarna nu håller mycket längre", säger Osvaldo Machava. Han har lett en av produktionsanläggningarna för Maputos spisprojekt under de två senaste åren sedan han lämnade sitt jobb inom redovisning, som han bytte till något mer aktivt som bidrar till en positiv framtid.

Han fortsätter: "Det viktigaste är dock tillgängligheten: klimatfinansiering innebär att vi kan nå människor som bor i mycket avlägsna områden och erbjuda möjlighet till delbetalning för dem som inte har råd med spisarna. För närvarande tillverkar vårt team 3 000 till 4 000 spisar per månad, men med klimatfinansiering vill vi öka detta till cirka 10 000 spisar. Det har öppnat upp för många nya möjligheter."

"Det är enkelt: klimatfinansiering gör det möjligt för oss att skala upp och nå fler människor", konstaterar Saide.

Vi träffade Isabel och kom precis när hon höll på att laga lunch till sin familj på en av de spisar som tillverkats inom ramen för projektet. Hon ville gärna att vi skulle prova en bit, och med vår kollega Nicolos ord var det "den bästa kyckling man någonsin kommer få smaka!".

Vi träffade Isabel och kom precis när hon höll på att laga lunch till sin familj på en av de spisar som tillverkats inom ramen för projektet. Hon ville gärna att vi skulle prova en bit, och med vår kollega Nicolos ord var det "den bästa kyckling man någonsin kommer få smaka!".

En enkel lösning med stor inverkan

Rena spisar är inte bara en klimatlösning, de främjar också en rättvis övergång till en koldioxidsnål värld genom att erbjuda jobb, utbildning och sociala förmåner till lokalsamhällen och förbättra hushållens hälsa.

Ineffektiva matlagningsmetoder leder ofta till luftföroreningar inomhus, vilket kan orsaka luftvägssjukdomar och andra hälsoproblem, särskilt hos kvinnor och barn som tillbringar mest tid i närheten av spisarna.

Vi hade turen att bli inbjudna till Isabel Munguambes hus. Hon berättade för oss att de rena spisarna producerar betydligt mindre rök, vilket har gjort matlagningen mycket enklare. Dessutom sparar hon tid och pengar – att köpa bränsle är både dyrt och tidskrävande.

"En genomsnittlig familj, som vi betraktar som fem personer, kan spara cirka 7,5 USD på bränsle per månad genom att byta till den här spisen. Eftersom kaminen kostar 8,5 USD tar det bara några veckor att tjäna in kostnaden med besparingarna från bränslet!" säger Telma Alage.

Förutom fördelarna för slutanvändaren innebär projekt för rena spisar ofta att lokala entreprenörer tillverkar och distribuerar spisar, vilket skapar arbetstillfällen och genererar inkomster i samhället. Genom att stödja lokala företag kan rena spisar bidra till att bygga upp mer motståndskraftiga och hållbara ekonomier.

"Vi sysselsätter 70 personer för närvarande, och för de flesta av dem är det här deras första formella jobb. Vi erbjuder utbildning för att montera spisarna. Vi erbjuder också sociala förmåner, som social trygghet och livförsäkring. Vi förser dem även med ett bankkonto som öppnar många dörrar, till exempel tillgång till mikrolån", förklarar Florencia Saide.

Slutsats

I slutändan kan de globala klimat- och utvecklingsmålen inte uppnås om vi inte förändrar hur människor lagar mat. Regeringar och multilaterala institutioner måste stödja införandet av ren matlagningsteknik. Under tiden är klimatfinansiering ett sätt för företag att påskynda införandet av denna enkla men kraftfulla lösning.

Genom att gå över till mer effektiva och hållbara alternativ kan familjer minska sitt beroende av traditionella bränslekällor och främja en hållbar markanvändning. Fördelarna är tydliga: förbättrad hälsa, kostnadsbesparingar och en renare miljö för alla.

Ett stort tack till det lokala teamet och de partners som gav oss en inblick i projektet.

Kontakta oss idag
Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om projekt för rena spisar och hur stöd till dem kan hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål kan du kontakta våra lokala experter eller boka en workshop.

Available Languages