Biogas produceras av olika typer av miljövänlig, biologiskt nedbrytbar råvara såsom restprodukter från jordbruket och avfall från djurhållning. Det minskar utsläppen direkt genom att ersätta fossil naturgas i gasnäten.

Vi tillhandahåller biogascertifikat från olika anläggningar runt om i Europa. Certifikaten kallas även "gröngas-certifikat" och följer hela biogaskedjan; från produktionen av biogasen till slutkonsumenten. Certifikaten kan hjälpa köparna att uppfylla sina miljömål genom biogasens miljömässiga fördelar.

Biogascertifikat uppfyller kraven från nationella och europeiska miljömärkningar och är ett sätt att kunna rapportera lägre utsläpp i, till exempel, rapporteringar enligt CDP och RE100.

Biogascertifikat

Biogascertifikat från europeiska register kan användas som intyg på organisationers konsumtion av “grön gas".

Biogascertifikat

Vi hjälper din organisation att förstå de olika biogasmärkningarna och biogasstandarderna:

  • Det finns många olika standarder/system för biogascertifiering i Europa.
  • Ursprungsmärkningen av biogasen förenklar köparnas strategi för anskaffning av förnybar energi och dessutom kan köparnas klimatvänliga val enkelt kommuniceras till intressenter.
  • En oberoende tredjepartsgranskning garanterar certifikatens miljömässiga fördelar. Vi kan hjälpa er att hitta de bästa lösningarna för era unika behov.

Biogas Labels

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue