Genom att samarbeta med South Pole kan du dra nytta av vårt globala nätverk för att rapportera och kommunicera era hållbarhetsinsatser till internationella intressenter.

Hållbarhetsinsatser följs i allt större grad upp av företag, investerare, beslutsfattare, ideella organisationer och allmänheten för att garantera verkligt klimatledarskap. Då 3-graders-scenariot blir allt mer sannolikt krävs det att alla intressenter vidtar snabba och effektiva åtgärder.

Många organisationer och företag använder sig av South Poles tjänster för att framgångsrikt kunna rapportera till initiativ såsom CDP och PRI och förbereda den tekniska information som krävs.

Våra tjänster hjälper er att ligga i framkant inom hållbarhet och kommunicera ert engagemang till kunder och andra intressenter genom att öppet redovisa risker, mål, framsteg och koldioxidsnåla, klimatresilienta möjligheter. Genom våra tjänster kan vi hjälpa er att få en inblick i vilka utmaningar er organisation står inför och hur ni kan ställa om till en koldioxidsnål ekonomi.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue