Kontakta oss

Kornburi Reningsverk

Kornburi spillvattenbehandling: Biogas minskar Thailands beroende på fossila bränslen

Thailand
project_image_300044.jpg

Den generella stärkelsefabriken i Kornburi-distriktet producerar tapiokastärkelse från torkad kassava odlad av jordbrukare i regionen. Denna process skapar stora mängder avloppsvatten som lagras i en mängd öppna laguner. Den stora storleken på dessa laguner och den varma temperaturen skapar perfekta förhållanden för nedbrytning av organiska föreningar i avloppsvattnet. Detta producerar stora mängder av växthusgasen metan, som är känt för att bidra till den globala uppvärmningen.

Plats
Thailand
Typ
Wastewater treatment
Register
Standarder
vcs-standard-logo-with-title-south-pole.jpg

Globala målen för hållbar utveckling (SDG)

8. Anständiga arbetsvillkor arbete och ekonomisk tillväxt

8 permanent

jobs created

9. Hållbar Industri, innovationer och infrastruktur

2 wastewater treatment facilities

installed and operated thanks to the project

13. Bekämpa klimatförändringar

39,000 tonnes of CO2e

mitigated on average each year

Lösningen

Den befintliga processen har modifierats till ett slutet system som fångar metanutsläppen och använder dem för att generera värme och el till fabriken. Projektet minskar inte bara växthusgasutsläppen genom att undvika utsläpp av metan i atmosfären, utan minskar även förbrukningen av fossila bränslen.

project_image_300044.jpg
project_image_300044-1.jpg
project_image_300044-2.jpg
project_image_300044-3.jpg
project_image_300044-4.jpg
project_image_300044-5.jpg
project_image_300044-6.jpg
project_image_300044.jpg
project_image_300044-1.jpg
project_image_300044-2.jpg
project_image_300044-3.jpg
project_image_300044-4.jpg
project_image_300044-5.jpg
project_image_300044-6.jpg

Verkan

Behandlingsprocessen har förbättrat avloppsvattnets kvalitetet, så att vattnet nu kan återanvändas i fabriken för att tvätta kassava, vilket sparar värdefulla lokala grundvattenresurser. Den nya tekniken har förbättrat den lokala luftkvaliteten eftersom den minskar den otrevliga lukten och de skadliga utsläppen från lagunerna.

Project ID: 300044
Available Languages