Kontakta oss

Prony vind

Skapar hållbar vindenergi för denna önation

Nya Kaledonien
project_image_300344-7.jpg

Stilla havsöarna som Nya Kaledonien står inför allvarliga miljö- och socioekonomiska påtryckningar som förvärras av klimatförändringarna. Nationerna i Stillahavsområdet drabbas redan hårt av extrema väder- och klimatvariationer, och deras invånare är bland världens mest utsatta samhällen för klimatförändringarnas växande effekter. Ändå uppfylls 80 procent av energibehovet i Nya Kaledonien av kraftverk för fossila bränslen.

Plats
Nya Kaledonien
Typ
Wind power
Registry
Standards
new-gold-standard-logo-2.png

Sustainable Development Goals

Affordable and Clean Energy

40,000 MWh

generated on average annually, providing a clean alternative to fossil fuels

Decent work and economic growth

26 jobs

created for the maintenance and operation of the project, most filled by island nationals

Industry, Innovation and Infrasctruture

Technological know-how

shared with the region, contributing to the development of New Caledoniaís wind energy sector

Climate Action

35,000 tonnes of CO2e

mitigated on average annually

The Solution

Prony Wind Power innefattar sex vindkraftsparker, belägna på två olika platser på ön Nya Kaledonien, som levererar el till det lokala nätet. Kafeate och Prony-anläggningarna består av 116 vindkraftverk med en total kapacitet på 31 MW, med en beräknad årlig produktion på 40 GWh av utsläppsfri, förnybar el.

project_image_300344-14.jpg
project_image_300344-15.jpg
project_image_300344-16.jpg
project_image_300344-17.jpg
project_image_300344-18.jpg
project_image_300344-19.jpg
project_image_300344-20.jpg
project_image_300344-14.jpg
project_image_300344-15.jpg
project_image_300344-16.jpg
project_image_300344-17.jpg
project_image_300344-18.jpg
project_image_300344-19.jpg
project_image_300344-20.jpg

The Impact

Genom att ersätta växthusgasutsläppen från fossila bränslen med förnybar el bidrar Prony Vindkraft till att vidta globala klimatåtgärder. Projektet har också stärkt de lokala ekonomierna, skapat sysselsättning i både bygg- och driftsfaser samt spridit tekniskt kunnande. Pronys framgång är en hyllning till bärkraften och värdet av hållbar utveckling i små önationer, åtgärder och klimatmedvetenhet främjas, vilket i slutändan ökar klimatresistens i Stillahavsregionen.

Project ID: 300344
Available Languages